Hálaadó Mályiban

2021. Sep 14., szerző: Adminisztrátor

Szeptember 4-én hálaadó istentiszteletet tartottak Mályiban a református templom és az  imaház felújításáért.

 

A szombati alkalmon  Mátyás Sándor lelkipásztor 25 éves szolgálatáért, Mézes Csilla és Barsi Lászlóné presbiterek szintén 25 éves munkálkodásáért valamint a református templom és imaház felújításáért adtak hálát.  A közel 28 millió forintos beruházást jótékonysági koncertekből, egyházmegyei támogatásból, a gyülekezeti tagok és magánszemélyek adományából finanszírozták.

 

Az istentiszteleten igét hirdetett Szőnyi Tamás a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, az ünneplő gyülekezetet köszöntötte Barna Sándor egyházkerületi főjegyző, és Tállai András államtitkár. „A templom Isten háza, ahova jó eljönnünk, ahol feltekinthetünk. Ide hozhatjuk el hálánkat és itt vehetjük észre Isten áldó kezének cselekedeteit. A templom az a hely ahová elhozhatjuk bűnbánatunkat és ahonnan elvihetjük a bűnbocsánatot.” – fogalmazott Barna Sándor egyházkerületi főjegyző.

 

Mátyás Sándor lelkipásztor azt mondta az ünnepséggel kapcsolatban, hogy öröm van a szívében, amiért Isten mindenben megsegítette a gyülekezetet, majd hozzátette: - Mi tudjuk hogy csak eszközök vagyunk és hálásak vagyunk azért az Istennek, hogy bennünket is felhasznált.

Tállai András államtitkár köszöntőjében a gyülekezet elmúlt 7 évéről beszélt és annak példaértékű erőfeszítéseiről. „Tisztelet és megbecsülés illeti a gyülekezet tagjait, hogy kitartó, értékteremtő, Isten dicsőségére végzett munkájuk eredményeképp megújulhatott az imaház és a templom.”

 

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

1Sám 28

„Miért kérdezel engem, ha az Úr eltávozott tőled, és az ellenséged lett?!” (16). Saulnak nem felel az Úr, hát megidézteti Sámuelt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

Jézus küldetése

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább