Református kegyesség konferenciák V. - Egyház mint kommunikáció

2021. Sep 28., szerző: Adminisztrátor

Egy év kényszerű szünet után immár az ötödik Református kegyesség konferenciára kerül sor Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián.

 Idei témánk – az egyház élete kommunikációs dimenzióinak végiggondolása – mindig aktuális, ám az elmúlt esztendő kihívásai (elég talán az ún „távistentiszteletek” körül kibontakozó vitára utalnunk) egyértelműen rávilágítottak arra, hogy az egyház képtelen követni a kommunikáló társadalom változásait, így a téma talán aktuálisabb, mint eddig bármikor.

 

A problémakör több aspektusból is megközelíthető: beszélhetünk az egyház kommunikációs felkészültségének technikai és szakmai kérdéseiről; beszélhetünk az egyház, mint társadalmi szervezet kommunikációjának problémáiról, azokról a kihívásokról, melyek akár szociális, politikai vagy erkölcsi tekintetben érik az egyházat és arról, hogy miként képes – vagy nem képes – ezekre reagálni; beszélhetünk a posztmodern médiakörnyezet és az egyház viszonyáról de beszélhetünk a szakrális kommunikáció területének új jelenségeiről is. Ezek a kérdések azonban, jóllehet önmagukban is fontosak, egy alapvető, az egyház természetére vonatkozó kérdést írnak körül: ahhoz ugyanis, hogy az egyház kommunikációjáról beszéljünk, először tisztáznunk kell, hogy a jelen társadalmi, politikai, szociális, erkölcsi, stb. viszonyai között hogyan fogalmazható meg újra, aktuálisan az egyház mint kommunikáció. Az egyház ugyanis lényegét tekintve: kommunikáció. Mint konferenciánk főelőadója, Kovács Lajos SJ kommunikációkutató írja:

 

 „A keresztények vallják, hogy Krisztusban ’ég és föld’ összeért. Olyan kommunikatív állapot ez, amelyen keresztül a transzcendens önközlésében (mutatkozásában) való részesedés legteljesebb lehetősége minden ember számára adott. Ez a részesedés ember és ember, illetve ember és a transzcendens között egy sajátos közösséget (kommuniót) hoz létre Az egyháznak ezt kell újból és újból a hívők számára elérhetővé tennie. Ehhez olyan struktúrákat kell kialakítania, melyek képesek ezt a speciális közösséget formálisan, azaz társadalmi struktúrákban megjeleníteni, résztvevőiket egymással és a transzcendenssel összekötni, a megélt tartalmakat továbbadni, a társadalom különféle színterein érvényesíteni és a nem tagok számára - a Szentírás szavaival élve: lámpásként vagy hegyre épült városként – az ’idők jelévé’ válni. Nincsenek egyházi szupermodellek arra vonatkozóan, hogy melyik egyház az adekvátabb korunkban. Kommunikációs szempontból amellett az egyház mellett érvelünk, amelyben a hívek a kommunióban való részvétel során képesek egymással és a transzcendenssel való teljes kommunikációra. A kommunió tehát nem a kisegyházak vagy kisközösségek privilégiuma csupán, lehet a nagy szervezeti struktúrákkal rendelkező egyházaké is. Mindazoké, akik képesek közösségeiket mindenekelőtt a transzcendens 2 megmutatkozásaként értelmezni, ahol a résztvevők olyan tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyek képesek újra és újra értelemtelivé tenni az életüket.”  

Konferenciánkon immár hagyományosan ökumenikus és interdiszciplináris perspektívából, múlt és jelen vallásgyakorlatának mintáit vizsgálva arra keressük a választ, hogy mit jelent ez a kommunió, hogyan vált és válhat a kortársaink számára ma is elérhetővé, és formálisan, a társadalom struktúráiban hogyan jeleníthető meg?

Az előadók között lesz, Balogh Judit, Barnóczki Anita, Bernhardt Dóra, Molnár Illés, Nagy Alpár Csaba és Rácsok Gabriella.

 A konferenciát az aktuális járványügyi előírásokat betartva személyes jelenléttel tervezzük Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián (Rákóczi u. 1.) A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük 2021. október 10-ig a reformatuskegyesseg@gmail.com e-mail címen jelezze, ha kérdése van a konferenciával kapcsolatosan (szállás információ, stb.) azt uganitt teheti fel. További információk, részletes program: https://sites.google.com/view/kegykonf5/

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.
rss

Napi lelki táplálék

Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. Mal 3,12

2Sám 15,24–37

Dávid menekül. Teljes zűrzavar van körülötte. Még nem tudni biztosan, ki van vele, és ki ellene. Egyelőre még abban is bizonytalan, hogy Isten vele van-e. 

tovább

(4) „…akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják…” (Júdás 1,1–16)

Kaptam egy fotót Dubaiból, egy kedves családtól, akik ott dolgoznak kiküldetésben. A fényképen az apa és kétéves kisfiúk látszik, a háttérben a dúsgazdag város ragyog, a világ legmagasabb toronyházával, üvegpalotájával. 

tovább

ESZTER 8,3-17 - Kedves Eszter!

Hogy érezhetted magad akkor, amikor közölte veled királyod, hogy rendeletét nem tudja visszavonni? Amit egyszer lepecsételtek, azt nem lehet felbontani. Attól féltél, hogy mégis felesleges volt minden? 

tovább

2017. október 18. szerda

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15:58)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább