Az Abaúji Református Egyházmegye honlapja

Pályázat az Abaújszántói lelkipásztori állásra

2019-07-08 12:38:35 / Abaúji Református Egyházmegye

Az Abaúji Református Egyházmegye Esperese, egyetértésben az érintett egyházközség Presbitériumával, a 2013. évi I. Törvény 61. § (1) szerint pályázatot ír ki az Abaújszántó Református Egyházközség megüresedett lelkipászori állására.

A pályázatot az Abaúji Református Egyházmegye Esperesi Hivatala címére (3860 Encs, Táncsics út 6.) ajánlott küldeményként kell benyújtani, a pályázat megjelenésétől számított 60 napon belül. A pályázatnak tartalmazni kell mindazokat az okiratokat, melyeket a Lelkészek Szolgálatáról és Jogállásáról szóló 2013. évi I. Törvény 56. § (7) előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. része részletesen körülírja. Az egyházközség tulajdonában lévő vendégszobákkal kapcsolatos tennivalók szervezése is a lelkipásztor feladata. A megválasztott lelkipásztort megilleti az Abaújszántói Református Egyházközség díjlevelében megállapított készpénz javadalom, havi 101 176 Ft (nettó 86 000 Ft), stóla a helyi gyakorlat szerint, hitoktatói óradíj a megtartott órák alapján, valamint 4 szobás, nappali/étkezős parókia teljes rezsiköltséggel.
A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak az Abaúji Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül (abauj.em@reformatus.hu); 46/587-463; 30/639-2939) kérhető.

A pályázat megjelent a Reformátusok Lapja 2019. július 7. számában.