Az Abaúji Református Egyházmegye honlapja

 

Tájékoztatás gyülekezeti alkalmak tartásáról

2020-05-14 12:31:47 / Abaúji Református Egyházmegye

Az Abaúji Református Egyházmegye Elnökségének tájékoztatása istentiszteletek tartása ügyében.

"Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől;
végy körül engem a szabadulás örömével!"
Zsoltárok 32, 7

 

Kedves Testvérek!

Az MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa 2020. május 11. napján azzal az ajánlással élt, hogy vidéken nyittassanak meg a templomok. Május 13-án a TIREK Elnöksége az esperesi karral tartott ebben a tárgyban egyeztető megbeszélést. Egyet értettünk abban, hogy lelkipásztorok és gyülekezeti tagok leghőbb vágya a közösségben tartható istentisztelet. Erre nyílik most lehetőség, bár még nem abban a formában, amit igazán szeretnénk. A vírus sajnos még itt van, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az elhangzottak alapján a következő tájékoztatást adom.

1. A templomi, gyülekezeti istentiszteletek tartása nem kötelező előírás, hanem áldott lehetőség.

2. Minden egyházközség elnöksége kell, hogy hozzon felelős határozatot, – a helyi adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve – hogy mely időponttól kezdve élnek a kapott lehetőséggel. A felelősség tehát mindenütt a helyi vezetőséget terheli.

3. A világi részről előírt higiéniai és biztonsági szabályok megtartásával tarthatók az alkalmak, (templomban, gyülekezeti teremben, szabad téren) melyek közül a minimum 1,5 méter védőtávolság betartása a legfontosabb a résztvevők között. Amennyiben ez nem feltétlenül biztosítható, az arcmaszk használata ajánlott.

A higiéniai szabályok szigorítására és/vagy életkori korlátok meghatározására van lehetőség, de a 3. pontban leírtak figyelmen kívül hagyására nincs! Kérem a Lelkipásztorokat, hogy a fentiek megszívlelésével végezzék tovább a gyülekezetek pásztorolását. Ne maradjon egyetlen gyülekezet sem magára. Valamilyen módon (akár papírra nyomtatott formában) jusson el Isten Igéje mindenhová.

Áldást kívánok életetekre, Isten óvjon Mindenkit!

Encs, 2020. május 13. Baksy Mária, esperes s.k.