Bódvaszilasi Református Egyházközség Honlapja

EFOP-1.3.7-17-2017-00151 Lépésről lépésre- lélektől lélekig a megmaradásért.

2020-05-19 14:18:50 / Meleg Attila

 


• a kedvezményezett neve: Bódvaszilasi Református Egyházközség

• a projekt címe: Lépésről lépésre- lélektől lélekig a megmaradásért

. • a szerződött támogatás összege: 49 529 049 Ft

• a támogatás mértéke (%-ban): 100%

• projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00151

• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.01

• a projekt tartalmának bemutatása:

A Bódvaszilasi Református Egyházközség az elmúlt években egyre több területen igyekszik hiánypótló szerepet betölteni, közösségszervezési, szociális, egészségfejlesztési, családszociológiai kérdésekben a térségi sajátságokat, a helyi emberek igényeit, lehetőségeit jól ismerve válaszokat találni, fogódzókat adni a nehéz élethelyzetbe kerülőknek. Egyházközségünk az elmúlt évek folyamán több területen szerzett tapasztalatokat a roma lányok felzárkóztatásával kapcsolatban, s ezen munka folyamán arra a következtetésre jutottunk, hogy a lányok motivációjának növelése, iskolai eredményességének elősegítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása csak a családjaik és a közvetlen környezetük bevonásával lehet sikeres. Ezen háttér kialakítása a korábbi években megtörtént, s szélesítése jelenleg is tart. A pályázó konzorciumi partnere a LIGHT Egyesület, székhelye a Bódvaszilastól 9 km távolságban lévő Perkupa, további telephelye a térségben Szendrő és Szirmabesenyő. A LIGHT Egyesület elhívatottságként tekinti a térségben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok leszakadásának megállítását, a térségen belüli hátrányos helyzetű települések felzárkózatásának elősegítését, a térség gazdasági versenyképességének erősítését, az egyesület küldetése, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben élők számára segítséget, iránymutatást nyújtson a mai társadalomra összességében jellemző problémák (munkanélküliség, fiatalok elvándorlása, család, mélyszegénység, passzivitás) megoldásában. Projektünk céljai: - a helyi társadalom empatikus képességének fejlesztése, a hátrányos helyzetű sorsok megérteni akarásának képességfejlesztése, a konfliktusos mindennapi helyzetek előítéletektől való mentességének gyakorítása - a megvalósítási helyszínen működő református egyház közösségszervező szerepének megerősítése, a bizalmi viszony minél szélesebb csoportokkal történő kialakítása, megerősítése - a célcsoporttagok személyiségbeli fejlődése, érdekérvényesítő képességeik fejlesztése, identitástudatuk megalapozása, megerősítése - nehéz élethelyzetek kialakulását megelőző felvilágosítás, tudásátadás megvalósítása (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése) - a projekten túlmutató helyi közösség megalapozása, a helyi igényekhez igazodó szolgáltatások szervezeti formájának/hálózatának megteremtése Tervezett projektelemeink szerves részei, kiegészítő tevékenységei a fenti célok megvalósulásának, a sokszínű projektelemek együttesen, egymást erősítve érik el fejlesztésünk célját. Az alapvető feladatként tekintett hátránykompenzáció eléréséhez a célcsoport megszólítása több oldalról történik: prevenciós foglalkozások, a mentálhigiéniás ismeretátadás, a megfelelőbb tájékozódást, kevesebb konfliktusos helyzetet eredményező kommunikációs képességek fejlesztése a mindennapi nehézségek kockázatát hivatottak csökkenteni, míg a szabadidős tevékenységek hasznos eltöltését hivatott iránymutatások szinte észrevétlenül játékos, kötetlen formában segítik a hasznos, ugyanakkor kikapcsolódást nyújtó tevékenységek megismerésé

Galéria

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg 20200518_193053.jpg