Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

VII. CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN EGYHÁZI ÉNEKVERSENY

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-10-11 11:57:04

 

A zsoltáréneklési versenyünk jelentkezési határideje a héten, október 15-én zárul.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

 

Részletek megtalálhatók az énekverseny fül alatt.

tovább

Gyászhír

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-08-11 13:31:09

 

Mély fájdalommal tudatjuk pótolhatatlan zongoratanárunk elvesztésének hírét.

 

„Fájdalommal, de Istentől kapott vígasztalással tudatjuk, hogy Jakabné Szántó Emesétől, mint hitvestől, társtól, Anyától, baráttól, kollégától, tanárnőtől végső búcsút veszünk 2021. augusztus 17-én (kedden) 15 órakor a kazincbarcikai temetőben. Tekintettel az urnás temetésre, tisztelettel kérünk mindenkit, hogy Emesétől 1 szál virág elhelyezésével vegyen búcsút. Jakab Család”

 

Nehéz röviden megfogalmazni a meglepetésszerű gyorsasággal bekövetkező veszteségről szóló híradást. Jakabné Szántó Emese elvesztése nagy űrt hagy maga után. Az utolsó, idei tanévet – most is számos kiváló versenyeredménnyel - lezárva engedett a súlyos betegségnek. Az a vágya beteljesült, hogy Édesanyjához hasonlóan élete végégig tanítson. Elhivatottságának, karizmatikus személyiségének, szakmai tudásának gyümölcse az a sok-sok zongorista növendék, akik zongoraművészi/tanári pályára kerültek a több mint 50 éves tanári munkája során. Az utóbbi bő évtizedben iskolánk kazincbarcikai helyszínén nevelte a rábízott tanítványokat fiatalos lendülettel, anyai szeretettel. Tanári munkája, pozitív életszemlélete, energiája példa mindannyiunk számára, akik most hitetlenkedve és nagy fájdalommal készülünk elköszönni Tőle.

Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük.

Szűcsné Farkas Zsuzsa, a Csomasz Tóth Kálmán Református AMI igazgatója

tovább

Fúvós tanári állás

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-07-02 13:25:41

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola

 

pályázatot hirdet

 

Szakmai tantárgyat tanító tanár (fúvós tanár)

munkakör betöltésére

a Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskolában működő telephelyén.

 

Foglalkoztatás jellege: Megbízási jogviszony (heti 10 óra).

A várható növendék létszám bővülés esetén a foglalkoztatás munkaviszony keretében is lehetséges lesz.

A munkavégzés helye: Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola (3348 Szilvásvárad, Egri út 8.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész,

• Magyar állampolgárság

• Büntetlen előélet

• Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• Motivációs levél

• 90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1), (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti), valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgatónő nyújt, a +36 30/686-3705 telefonszámon vagy a szucsnefarkaszsuzsa@gmail.com címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3643 Dédestapolcsány, Hunyadi u. 11.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

tovább

Zongora tanári állás

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-07-02 13:17:52

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola


pályázatot hirdet

 

Szakmai tantárgyat tanító tanár (zongoratanár)

munkakör betöltésére

az IJROK Tompa Mihály Általános Iskolájában működő telephelyén.

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű 2021.09.01-2022.06.30-ig

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (heti 12 óra)

A munkavégzés helye: IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája (3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/a.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész,

• Magyar állampolgárság

• Büntetlen előélet

• Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz

• Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• Motivációs levél

• 90 napnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1), (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti), valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléséhez)

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné Farkas Zsuzsanna igazgatónő nyújt, a +36 30/686-3705 telefonszámon és a szucsnefarkaszsuzsa@gmail.com címen.

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (3643 Dédestapolcsány, Hunyadi u. 11.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

tovább

Szülői tájékoztató a 2021-2022-es tanévre taneszközök és más felszerelések beszerzésével kapcsolatosan

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-06-10 11:06:38

2021/2022. tanév- SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Szülők!

 

Örömmel vettük, hogy gyermeküket ránk bízták a 2021/2022-es tanévre. A nevelő oktató munkánk eredményességéhez szükséges tankönyvek, hangszerek, taneszközök és más felszerelések beszerzésével kapcsolatban régi növendékeink az utolsó online főtárgy órájuk keretében kaptak, még új növendékeink az első tanítási órán kapnak szaktanáraiktól felvilágosítást.

 

Kottatámogatásra egyéni elbírálás alapján kerülhet sor, korlátozott számban.

 

A választott hangszerek beszerzésével kapcsolatban kérje gyermeke főtárgy tanárának segítségét. Főtárgy tanáraink személyes közreműködése lehet biztosítéka annak, hogy gyermekük zeneiskolai tanulmányához a számukra legmegfelelőbb hangszer kerül megvásárlásra az Önök részéről.

 

Tanáraink szeptemberben szívélyesen állnak rendelkezésre minden felmerülő kérdéssel, kéréssel kapcsolatban. Iskolánkban lehetőség nyílik hangszerkölcsönzésre az arra rászoruló növendékeink számára, 2000Ft/ félév befizetés ellenében. Ez alól kivételt képez a zongora, melyet minden zongora főtárgyra jelentkezett növendékünknek szeptember végére be kell szereznie. Iskolánk ebben az esetben is segítséget nyújt a hangszer kiválasztásával kapcsolatban a szülők számára.

 

Táncművészeti és képzőművészeti ágon tanuló növendékein számára iskolánk ingyenesen biztosítja a szükséges eszközöket.

tovább

V. MEGYEI PAPP LAJOS ZONGORAVERSENY

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-06-03 15:24:13

tovább

XV. REGIONÁLIS ONLINE KAMARAZENEI TALÁLKOZÓ

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-06-03 15:20:28

tovább

Beiratkozás 2021-2022

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-05-18 10:17:41

tovább

KLARINÉT-SZAXOFON VERSENY IDŐPONT VÁLTOZÁS!!!!

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-03-22 10:44:57

Kedves Kollégák!


A súlyos vírushelyzet miatt elrendelt online oktatás nehezíti a minőségi felkészülést a versenyre. Emiatt próbálkozunk egy új időponttal: 2021. május 22. és 25. közt lehetne felvételeket feltölteni és küldeni. Reméljük, hogy ezelőtt az időpont előtt időben vissza tudunk térni a jelenléti oktatáshoz, és a versenyzésnek kedvezőbb feltételei lesznek.

Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!


Megértéseteket kérve üdvözlettel: Szűcsné Farkas Zsuzsa, igazgató

tovább

Online jelentkezési lap

Szűcsné Farkas Zsuzsanna / 2021-03-11 11:10:56

 

A 2021-2022. tanévre az online beiratkozási lap külön fülön található!

tovább