Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Istentiszteletek rendje a Deszkatemplomban

Robb Martin / 2021-03-28 14:29:32

 

Nagyhéten, a járványhelyzet miatt, továbbra is minden istentiszteleti alkalmunkat online, személyes jelenlét nélkül tartjuk templomunkban. A kezdési időpontok az alábbiak szerint lesznek:

 

- Április 1., nagycsütörtök, 17 óra: Ünnepi online istentisztelet

 

- Április 2., nagypéntek, 10 óra: Ünnepi online istentisztelet a templomból

 

- Április 4., húsvét vasárnap, 10 óra: Ünnepi online istentisztelet a templomból

 

- Április 5., húsvét hétfő, 10 óra: Ünnepi online istentisztelet a templomból

 

Az online istentiszteletek élőben a Facebook oldalunkon láthatóak (www.facebook.com/watch/deszkatemplom), később a YouTube-on (www.youtube.com/channel/UCcYPwwl55vIt20lUqTan-Ew/videos) és itt a honlapon is megtekinthetőek.

 

Áldott ünnepi készülődést kívánunk!


tovább

2021. március 28. Virágvasárnap - online istentisztelet

Robb Martin / 2021-03-28 13:30:14

 

 

Almási Ferenc

 

Lukács 19,28-44.www.bible.com/hu/bible/920/LUK.19.28-44.rúf

 

tovább

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

Robb Martin / 2021-03-26 22:53:00

 

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

 

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk.

 

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

 

Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

 

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a DebrecenNagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe.

 

A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

 

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!

 

A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat: Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

 

2021. március 26.

 

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök

Veres Sándor s.k., főgondnok Dunamelléki Református Egyházkerület

 

Steinbach József s.k., püspök

Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök Dunántúli Református Egyházkerület

 

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök

Molnár Pál s.k., főgondnok Tiszáninneni Református Egyházkerület

 

Fekete Károly s.k., püspök

Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök Tiszántúli Református Egyházkerület

 

tovább

1+1%

Robb Martin / 2021-03-21 23:03:25

Kérjük a Testvéreket, hogy idén is támogassák adójuk 1+1 %-ával református egyházunkat és gyülekezetünk alapítványát! 18426571-1-05 Miskolci Műemlék Deszkatemplomért Alapítvány 0066 Magyarországi Református Egyház.

 

tovább

2021. március 14-i vasárnapi istentisztelet

Robb Martin / 2021-03-13 22:16:00

 

 

Almási Ferenc

 

 

2Mózes 25,10-40. (www.bible.com/hu/bible/920/EXO.25.10-40.rúf) és

2Mózes 30,1-10. (www.bible.com/hu/bible/920/EXO.30.1-10.rúf).

 

tovább

Merjünk visszanézni!

Robb Martin / 2021-03-13 22:12:43


Mózes 5. könyvét kezdjük el olvasni ma az egyéves kalauzunk útmutatása szerint. Mózes nem mehet be az ígéret földjére, noha iszonyatosan vágyott volna rá. Volt 40 éve a határán, de akkor a nép hitetlensége, Isten iránti bizalmatlansága miatt nem mehetett be sem ő, sem a nép, hanem a 40 éves vándorlás következett addig, míg az akkor felnőttek mind meg nem halnak, kivéve a hűségeseket: Mózest, Józsuét és Kálebet. Most újra ugyanott vannak, mint 40 éve. Mózes nem mehet be, ezért különösen fontosnak tarja, hogy elmondja az elmúlt 40 esztendő eseményeit, hogy tanuljanak belőle, hogy nehogy újra ugyanazt a bűnt kövessék el. -

 

Fontos az életünkben rendszeresen visszatekinteni a megtett útra. Sok vargabetűt látunk, hibákat, bűnöket, de Isten megtartó szeretetét is. Merjünk visszanézni és tanulni, okulni a mögöttünk lévő eseményekből. Ne csak a hibákból, hanem az áldásokat, örömöket is vegyük számba, mert ezekkel teljes az élet. És lássuk meg, hogy az Úr végig mellettünk volt. Kötelezzük el magunkat egy ilyen visszanézés után, hogy az Úrral megyünk tovább!

 

Almási Ferenc, 2021. március 12.

 

tovább