Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2017. május 21.)

2017-05-19 15:48:28 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Vacsi János és Petrás Enikő Kamilla nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor istentiszteletet tartunk a templomban.

 

® Jövő héten, kedden, 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Szerdán 17 órakor kóruspróba lesz a Jókai Iskolában. Áldozócsütörtökön 8 órakor Jókai Iskolánk tartja ünnepi istentiszteletét a templomban, fél 10-kor a Kálvin Szövetség Női Köre találkozik a gyülekezeti teremben, 17 órakor ünnepi istentisztelet lesz a templomban. 18 órakor konfirmációi vizsga lesz szintén a templomban. Pénteken délelőtt 10 órakor Baba-mama Kör lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Jövő vasárnap, gyermeknapon, a konfirmáció vasárnapja lesz gyülekezetünkben. A szokott rendben, fél 9, 10 és 16 órakor tartunk majd istentiszteleteket templomunkban.  A 10 órai ünnepi istentiszteleten a konfirmandus fiatalok fogadalomtételére és megáldására kerül majd sor. Délután 16 órakor, diakóniai délután lesz itt a templomban a diakóniai csoport szervezésében, melyen előadást tart majd Dr. Tőkéczki László, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka. Előadásának címe: „A kálvini diakónia Genfben és a mai Magyar Református Egyházban." Szintén előadással fog szolgálni Jónyer Lajosné, egyházkerületünk diakóniai szolgálatának vezetője. Előadásának címe: Diakóniai szolgálat napjainkban a Tiszáninneni Református Egyházkerületben." Az alkalom szeretetvendégséggel zárul majd, melyre szívesen fogadunk sütemény felajánlásokat.

 

® Május 27-én, szombaton, egyházkerületünk egész napos kiemelt rendezvényére kerül sor a Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. 11 órakor kezdődik a nyitó istentisztelet a Generáli Arénában, melyet előadások követnek. 14 órakor ifjúsági istentiszteletre kerül sor, szintén a Generáli Arénában. 15 órakor kórus- és orgonahangverseny lesz az Avasi református templomban. A rendezvényről bővebb információkat olvashatnak a testvérek a kihelyezett plakátokon.

 

® Május 29. és június 3. között, hétfőtől szombatig, minden nap 18 órakor, úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk majd a templomban. Június 4-én, pünkösd vasárnapján, délelőtt fél 9 és 10 órakor lesznek ünnepi úrvacsorás istentiszteleteink a templomban.

 

® Pünkösd második napján délután, a gyülekezetünk összes kiscsoportjával kirándulást szervezünk a Csanyikba. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra! A részleteket a következő hetekben hirdetjük.

 

® Idén is megrendezzük nyári napközis táborunkat, június 19-23. között, a Jókai Iskolában. Szeretettel várjuk a 6-12 éves gyermekeket. Napi háromszori étkezést biztosítunk. A részvételi díj: 12.000 Ft/gyermek. Jelentkezési határidő: Június 10. Bővebb információkat a kihelyezett plakátokon olvashatnak az érdeklődők. Segítőket, szolgálattevőket is várunk a táborba, akik szívesen segítenének egy-egy napon a gyermekek között. Segítségre lenne szükség a gyermekek tanításában, étkeztetésében, felügyeletében. Jelentkezni lehet a szolgálatra gyülekezetünk hitoktatójánál.

 

® Június 19 és 24. között kerül sor a konfirmandusok táborára Perén. Részvételi díj: 12.000 Ft/fő. Jelentkezési lap és tájékoztató letölthető egyházközségünk honlapjáról.

 

® Idén is várja vendégeit Budapesten a 14. Református Zenei Fesztivál, május 26-28. között.

 

® Egyházkerületünk Kántorképző Tanfolyamot rendez a Lévay József Református Gimnáziumban július 7-22. között, illetve előképzőt 10-14 éves gyermekeknek július 16-22. között. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást kaphatnak lelkészi hivatalunkban és internetes felületeken.

 

® Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy még van lehetőségük felajánlani személyi jövedelemadójuk 1+1%-át. A Magyarországi Református Egyház technikai száma és „A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért Alapítvány" számlaszáma átvehető iratterjesztésünkben.

 

Áldás békesség!