Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Konfirmáció vasárnapja a Deszkatemplomban

2017-05-27 14:18:14 / Robb Martin

(Tavalyi képek: 1.rész... 2. rész... 3. rész...)

 

Május 28. a konfirmáció vasárnapja lesz gyülekezetünkben. A szokott rendben, fél 9, 10 és 16 órakor tartunk majd istentiszteleteket templomunkban.

 

A 10 órai ünnepi istentiszteleten a konfirmandus fiatalok fogadalomtételére és megáldására kerül majd sor.

 

Délután 16 órakor, diakóniai délután lesz itt a templomban a diakóniai csoport szervezésében, melyen előadást tart majd Dr. Tőkéczki László, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka. Előadásának címe: „A kálvini diakónia Genfben és a mai Magyar Református Egyházban." Szintén előadással fog szolgálni Jónyer Lajosné, egyházkerületünk diakóniai szolgálatának vezetője. Előadásának címe: "Diakóniai szolgálat napjainkban a Tiszáninneni Református Egyházkerületben." Az alkalom szeretetvendégséggel zárul majd, melyre szívesen fogadunk sütemény felajánlásokat.