Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2017. augusztus 13.)

2017-08-11 13:28:19 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Szilágyi Zoltán nagytiszteletű úr unokája. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk a jövő héten, hétfőtől szombatig, minden nap 18 órakor, a templomban.

 

® Presbiteri gyűlést tartunk jövő héten, szerdán, a bűnbánati istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Kérjük a presbiter és pótpresbiter testvéreket, írják alá az iratterjesztő asztalnál található meghívót!

 

® Az új kenyérért adunk hálát úrvacsorás istentiszteleteken augusztus 20-án, vasárnap, mindkét délelőtti istentiszteleten. A presbiterválasztásra készülve a jelölő- és választási bizottság tagjait hivatalosan augusztus 20-án mutatjuk be a gyülekezetnek és ekkor tesznek fogadalmat, ezzel veszi kezdetét a presbiterválasztás folyamata a gyülekezetünkben. A bizottság presbitérium által megválasztott tagjai: dr. Kenyeresné dr. Ignáth Andrea, dr. Mester Sándor, Plaszkó Zoltán, Szöllösi Márton, valamint hivatalból Almási Ferenc lelkipásztor. A választás tervezett időpontja: október 15.

 

® Augusztus 20-án, vasárnap, délután 4 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Augusztusban a Lelkészi Hivatal kedden és szerdán zárva van, a többi napon a szokott rend szerint van nyitva: hétfőn és pénteken 9-12, csütörtökön 15-18 óra között.

 

® Megjelent a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!