Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2017. október 15. - Presbiterválasztás)

2017-10-12 20:02:53 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban, melyen a Wycliffe Bibliafordítók missziói szervezetének egyik külföldön szolgáló misszionáriusa fog vetített-képes előadást tartani több, mint 15 éves külföldi szolgálatáról „Magyarként Dél-Ázsiában" címmel. Mindenkit szeretettel várunk!

 

® Heti állandó alkalmainkat a szokott rendben tartjuk: a bejáratoknál olvashatók. Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör találkozik a parókián. A konfirmációs óra vasárnap 9 órakor lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Jövő vasárnap a szokott rendben, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 16 órakor tartunk istentiszteleteket templomunkban.

 

® Október 23 és 28. között úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk majd templomunkban, minden nap 17 órától.

 

®  Október 29-én, vasárnap, mindkét délelőtti istentiszteleten, az újborért adunk majd hálát. Megterítjük az Úr szent asztalát is. A 10 órai istentisztelet lesz gyakornokunk, Harangozó Dóra vizsga-istentisztelete.

 

® Október 31-én, a reformáció napján, délelőtt 10 órakor lesz templomunkban ünnepi istentisztelet.

 

® Október 31-én, Reformáció 500 Nemzeti Megemlékezés lesz a Budapesten a Papp László Sportarénában. Ez lesz a Reformáció 500 jubileumi emlékév központi rendezvénye. A program 10 órakor kezdődik, és várhatóan kb. 15 órakor ér majd véget. Belépő jegyet 500 forintos áron az internetről lehet rendelni. Bővebb tájékoztatást az interneten és a kihelyezett plakátokon olvashatnak az érdeklődők.

 

® November 4-én, szombaton, 16 órától, Hősök napi ünnepi istentisztelet lesz a templomban.

 

® November 5-én gyászolók vasárnapja lesz gyülekezetünkben. Mindkét délelőtti istentiszteletre hívogatunk minden gyászolót, különösen azokat a testvéreket, akik az elmúlt 1 évben kísérték utolsó földi útjára szeretteiket!

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy október 13-án, pénteken, 11 órakor, templomunkból kísértük utolsó földi útjára Bósz György László férfitestvérünket, aki 70 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Szintén október 13-án, 14 órakor, a Szentpéteri kapui temetőben vettünk végső búcsút Márton Sándorné Antalik Piroska asszonytestvérünktől, aki 76 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

 

® Október 21-én, szombaton, 11 órakor, az avasi református templomban, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából közös ünnepi közgyűlést tart a Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

® Október 29-én, vasárnap, Sajóládon tartja a reformáció 500. évfordulójának záró alkalmát egyházkerületünk. A rendezvény keretében szoboravatásra és szeretetvendégségre is sor kerül, valamint a sajóládi református templom felszentelésére.

 

® Megjelent a Reformátusok Lapja legújabb száma. Megvásárolható az iratterjesztésünkben.

 

Áldás békesség!