Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2017. november 12.)

2017-11-10 20:59:25 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Halona Gergely Péter és Bakos Viktória Dalma nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Jövő héten állandó alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. A kijáratnál kihelyezett plakáton ezek olvashatók. Csütörtökön a gyászoló csoport 16 órakor találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör következő alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben. Szombaton 17 órától Filmclub keretében filmvetítés lesz a gyülekezeti teremben. A vetített film címe: Októberi csecsemő.

 

® Jövő vasárnap a szokott rendben, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 16 órakor tartunk istentiszteleteket templomunkban.

 

® Gyülekezetünk rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás (külön alsó és felső tagozatos) gyermekek számára. Téma: A karácsonyi bibliai történet. Témakörök: 1. Jézus születésének előzményei. 2. Betlehemi tartózkodás. 3. A születés utáni események. Technika: Szabadon választott. A rajzok beadási határideje: 2017. december 1. Mindhárom kategóriában az első három helyezett alkotás díjazásban részesül. Az elkészült rajzokat óvodánkban, iskolánkban, és a lelkészi hivatalunkban lehet leadni. További információk a kihelyezett plakátokon olvashatók.

 

® Gyülekezetünk reformációi kiállítással emlékezik a Reformáció 500 éves évfordulójáról. A kiállítás megtekinthető a gyülekezeti teremben. Köszönetet mondunk a kiállítás rendezőinek: Tőkéczki Ilonának, Jobbágy Tamásnak, és Kiss Gyula nagytiszteletű úrnak!

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, november 10-én, pénteken, 13 órakor, templomunkból kísértük utolsó útjára Bényei Miklós férfitestvérünket, aki 60 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Szintén megszomorodva, de Isten akaratában megnyugodva hirdetjük, hogy 84 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt Nt. Irlanda Sándor lelkipásztor. Temetése november 18-én, szombaton, 14 órakor lesz a Kisgyőri Református Templomból.

 

® Jövő héten, pénteken, szombaton és vasárnap, minden nap 18 órától, a Ládházi református Templomban evangelizál Nt. Bódis Miklós hátszegi lelkipásztor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

® A Presbiter című újság már előfizethető 2018-ra, az ára nem változott, az éves előfizetési díj: 2700 forint. Aki szeretné megrendelni a lapot, kérjük, jelezze ezt Szűcs Erzsébet testvérünknél az iratterjesztésben!

 

® Megjelent a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

® A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából köszöntő levelet írt Guba Péter presbiter testvérünk a határon túli testvérgyülekezeteinknek. Ezt szeretnénk most felolvasni.

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG!