Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2017. november 19.)

2017-11-17 20:00:54 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Jövő héten állandó alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. A kijáratnál kihelyezett plakáton ezek olvashatók. Szerdán délelőtt a diakóniai csoport az Őszi Napsugár Otthonban szolgál. Csütörtökön a gyászoló csoport 16 órakor találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a Keresztkérdések kurzus következő alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben.

 

® Jövő vasárnap a szokott rendben, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 16 órakor tartunk istentiszteleteket templomunkban. A délelőtti istentiszteleteken Jókai Iskolánk tanulói szolgálnak majd közöttünk. Délután Jókai Iskolánk felső tagozatos tanulóinak lesz családi istentisztelet.


® Közeledik az adventi időszak. Ezért „Adventi Esték" címmel az adventre felkészítő istentiszteleteket tartunk december 1-3. között templomunkban. December 1-jén, pénteken, 17 órakor, Domokosné Fazekas Hajnalka nagytiszteletű asszony fog szolgálni közöttünk. December 2-án, szombaton, szintén 17 órakor, Nt. Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi, evangélikus lelkipásztor hirdeti majd Isten Igéjét. A záró alkalom december 3-án, advent 1. vasárnapján, délután 15 órakor lesz, Nt. Sándor Frigyes evangélikus esperes úr szolgálatával. Ez az alkalom úrvacsorai közösséggel fog zárulni. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk mind a három alkalomra!

 

® Gyülekezetünk rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás (külön alsó és felső tagozatos) gyermekek számára. Téma: A karácsonyi bibliai történet. Témakörök: 1. Jézus születésének előzményei. 2. Betlehemi tartózkodás. 3. A születés utáni események. Technika: Szabadon választott. A rajzok beadási határideje: 2017. december 1. Mindhárom kategóriában az első három helyezett alkotás díjazásban részesül. Az elkészült rajzokat óvodánkban, iskolánkban, és a lelkészi hivatalunkban lehet leadni. További információk a kihelyezett plakátokon olvashatók.

 

® A Presbiter című újság már előfizethető 2018-ra, az ára nem változott, az éves előfizetési díj: 2700 forint. Aki szeretné megrendelni a lapot, kérjük, jelezze ezt Szűcs Erzsébet testvérünknél az iratterjesztésben!

 

® Megjelent a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható. Megérkezett a 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár is. Ezek a kiadványok is megvásárolhatók már az iratterjesztésben.

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG!