Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2017. november 26.)

2017-11-24 23:52:03 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor családi istentisztelet lesz templomunkban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk Jókai Iskolánk felső tagozatos tanulóit családjaikkal együtt.

 

® Jövő héten állandó alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. A kijáratnál kihelyezett plakáton ezek olvashatók. Csütörtökön a gyászoló csoport 16 órakor találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör következő alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben.

 

® Közeledik az adventi időszak. Ezért „Adventi Esték" címmel az adventre felkészítő istentiszteleteket tartunk december 1-3. között templomunkban. December 1-jén, pénteken, 17 órakor, Domokosné Fazekas Hajnalka nagytiszteletű asszony fog szolgálni közöttünk, valamint  a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 9.c osztálya. December 2-án, szombaton, szintén 17 órakor, Nt. Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi, evangélikus lelkipásztor hirdeti majd Isten Igéjét. A záró alkalom december 3-án, advent 1. vasárnapján, délután 15 órakor lesz, Nt. Sándor Frigyes evangélikus esperes úr szolgálatával. Ez az alkalom úrvacsorai közösséggel és szeretetvendégséggel fog zárulni. A szeretetvendégség megrendezéséhez szívesen fogadunk sütemény és pogácsa felajánlásokat!  Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk mind a három alkalomra!

 

® December 2-án, szombaton, 16 órakor, szeretettel hívjuk és várjuk a konfirmandusokat, az ifiseket, és a tizenéves fiatalokat közös adventi koszorú készítésre a gyülekezeti terembe!

 

® Jövő vasárnap, Advent 1. vasárnapján, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 15 órakor tartunk istentiszteleteket templomunkban. A délelőtti istentiszteleteken emlékezünk meg templomunk leégésének 20. évfordulójáról. Vendégünk lesz Nt. Kádár Péter és felesége, Marika, valamint Fehér Norbert nagytiszteletű úr és családja is. A 10 órai istentisztelet után szeretetvendégség lesz a gyülekezeti teremben. Kérjük, hogy akik tehetik, egy tálca süteménnyel vagy pogácsával járuljanak hozzá a szeretetvendégség megrendezéséhez! Az előkészületek miatt a konfirmációs óra és a gyermek-istentisztelet jövő vasárnap elmarad! Délután 15 órakor fog kezdődni az istentisztelet, mely az „Adventi esték' sorozat záró alkalma lesz úrvacsoraosztással.


® Meghirdetett rajzpályázatunk még jövő hét péntekig tart óvodás és általános iskolás (külön alsó és felső tagozatos) gyermekek számára. Téma: A karácsonyi bibliai történet. Témakörök: 1. Jézus születésének előzményei. 2. Betlehemi tartózkodás. 3. A születés utáni események. Technika: Szabadon választott. A rajzok beadási határideje: 2017. december 1. Mindhárom kategóriában az első három helyezett alkotás díjazásban részesül. Az elkészült rajzokat óvodánkban, iskolánkban, és a lelkészi hivatalunkban lehet leadni. További információk a kihelyezett plakátokon olvashatók.

 

® Szeretettel hívogatjuk a gyermekeket a szentesti gyermekműsorban való szereplésre! Akik szeretnének részt venni ebben a szolgálatban, jelezzék ezt gyülekezetünk hitoktatójánál!

 

® A Herman Ottó Múzeum október 25-én egy időszakos kiállítás megnyitásával csatlakozott a Reformáció 500 éves jubileumához. A múzeumban őrzött megyaszói festett templomi berendezés mellett a református vallásgyakorlat és műveltség számos értékét mutatják be. Gyülekezeti csoportok hétvégén kedvezményesen tekinthetik meg a kiállítást.

 

® Megjelent a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható. Megérkezett a 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár is. Ezek a kiadványok is megvásárolhatók már az iratterjesztésben.

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG!