Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2018. április 1-2. - Húsvét)

2018-03-30 22:47:06 / Robb Martin

.

® Az úrvacsorai jegyeket Húsvét ünnepén Kovács Gábor presbiter testvérünk és családja ajánlotta fel az Úr asztalára. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!

 

® Vasárnap délután 16 órakor ünnepi istentisztelet lesz a templomban, melyen a keresztség sákramentumában fognak részesülni Balogh Attila és Mihály Angéla gyermekei: Bence és Zsófia, valamint Őri István Gábor és Kováts Zsuzsanna gyermeke: Petra Lilien. Isten áldását kérjük a keresztelő családokra!

 

® Holnap, Húsvéthétfőn, délelőtt 10 órakor tartunk ünnepzáró istentiszteletet a templomban. Gyermek-istentisztelet nem lesz.

 

® Jövő héten gyülekezeti alkalmaink a szokott rendben kerülnek megtartásra: kedden 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Szerdán 9 órától a diakóniai csoport szolgál az Őszi Napsugár Otthonban úrvacsoraosztással. Csütörtökön 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor FeTa bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Pénteken 11 órakor Baba-mama Kör lesz a gyülekezeti teremben, 16 órakor Ifjúsági bibliaóra lesz a parókián, 18 órakor pedig a „Kövess engem" Kör találkozik szintén a parókián.

 

® Szombaton 9 órától szeretnénk a templomot és környékét kitakarítani, megszépíteni. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a szolgálatra! Szintén szombaton, 16 órakor, Filmclub lesz a gyülekezeti teremben, melynek keretében az Életrevalók című film kerül majd vetítésre.

 

® Jövő vasárnap a szokott rendben, fél 9, 10 és 16 órakor lesznek istentiszteleteink a templomban. A délutáni istentiszteleten orgonakoncert lesz, melyen Szotyori Nagy Gábor orgonaművész fog szolgálni.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy március 26-án, hétfőn, 12 órakor, templomunkban vettünk végső búcsút Egervári Károlyné Réti Ilona asszonytestvérünktől, aki 88 éves korában hunyt el. Szintén március 26-án, hétfőn, 14 órakor, templomunkból kísértük utolsó földi útjára Major Lászlóné Márinov Aranka asszonytestvérünket, aki 95 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Március 27-én, kedden, 13 órakor, a Szent Anna Temetőben vettünk végső búcsút Lukács Lajosné Molnár Éva Klára asszonytestvérünktől, aki 85 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

 

® Jókai Iskolánk pályázatot hirdet 2 fő főállású tanító-angol szakos pedagógus álláshelyre. A pályázat benyújtásának határideje: május 15.

 

® Április 6-án, pénteken, 18 órakor, Mága Zoltán hegedűművész tart jótékonysági koncertet a Belvárosi Evangélikus Templomban. Jegyek kaphatók a Művészetek Háza jegypénztárában.

 

® Idén is van lehetőségünk felajánlani személyi jövedelemadónk 1+1%-át. Ajánljuk a testvérek figyelmébe a Magyarországi Református Egyházat (0066) és 'A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért' Alapítványt. A technikai szám és az adószám átvehető az iratterjesztő asztalnál és a perselyeken.

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki a gyülekezeti házunk felújításának támogatására is. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Eddig 245.480 Ft gyűlt össze. Köszönjük a beérkezett adományokat! Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy van lehetőség banki átutalással és postai csekken is befizetni adományaikat.

 

® Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk a felnőttként konfirmációs fogadalmat tevő testvéreinkért, hogy legyen áldás az életükön, és legyenek családtaggá a gyülekezetben!

 

® Megjelent gyülekezeti lapunk, a Deszkaszálkák legújabb száma, a kijáratnál átvehető. Megjelent a reFORRÁS című egyházkerületi lap húsvéti ünnepi száma is. Az iratterjesztésben megvásárolható a Reformátusok Lapja legújabb számával együtt.

 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!