Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2018. április 15.)

2018-04-13 22:28:52 / Robb Martin

.

® Ma délután 15 órakor istentisztelet lesz a templomban, melynek keretében Dr. Keszi Krisztina tart beszámolót külmissziós szolgálatáról. A délutáni perselypénzzel az ő szolgálatát támogatjuk.

 

® Jövő héten gyülekezeti alkalmaink a szokott rendben kerülnek megtartásra: hétfőn 8 órakor Jókai Iskolánk tart hétkezdő istentiszteletet a templomban, kedden 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Szerdán délelőtt a diakóniai csoport szolgál az Őszi Napsugár Otthonban. Csütörtökön 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor FeTa bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Pénteken 11 órakor Baba-mama Kör lesz a gyülekezeti teremben, 16 órakor Ifjúsági bibliaóra a parókián, 18 órától pedig Hajnal bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Jövő vasárnap a szokott rendben, fél 9, 10 és 16 órakor lesznek istentiszteleteink a templomban. A délelőtti istentiszteleteken Jókai Iskolánk tanulói szolgálnak majd közöttünk, délután pedig jókais családi istentisztelet lesz a templomban a harmadik és negyedik osztályos tanulók és családjaik számára.

 

® 2018. április 29. napján, 16 órától a templomban tartjuk a presbiterek és szolgálattevők bibliaórájának következő alkalmát. Szeretettel várunk mindenkit!

 

® Jókai Iskolánk pályázatot hirdet 2 fő főállású tanító-angol szakos pedagógus álláshelyre. A pályázat benyújtásának határideje: május 15.

 

® A gyermek-istentiszteletre járó gyermekek készülnek az édesanyák templomi köszöntésére. Hívjuk és várjuk a őket erre a szolgálatra! A próbák vasárnaponként a gyülekezeti teremben kerülnek megtartásra a gyermek-istentisztelet után.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy április 11-én, szerdán, 13 órakor, a Szentpéteri kapui Temetőben kísértük utolsó földi útjára Egri József Sándor férfitestvérünket, aki 68 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Idén is van lehetőségünk felajánlani személyi jövedelemadónk 1+1%-át. Ajánljuk a testvérek figyelmébe a Magyarországi Református Egyházat (0066) és 'A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért' Alapítványt. A technikai szám és az adószám átvehető az iratterjesztő asztalnál és a perselyeken.

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki a gyülekezeti házunk felújításának támogatására is. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Eddig 434.510 Ft gyűlt össze. Köszönjük a beérkezett adományokat! Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy van lehetőség banki átutalással és postai csekken is befizetni adományaikat.

 

® Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk azért, hogy keltse fel bennünk az Úr a vágyat a vele való elvonulásra és azért, hogy a csendességünk ne legyen érdektelen és sablonos. Higgyük el, hogy ő vágyik velünk beszélgetni.

 

® Megjelent a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

ÁLDÁS BÉKESSÉG!