Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2018. november 18. – Jókais családi istentisztelet)

2018-11-16 20:30:35 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Csütörtökön, délelőtt fél 10-től a Kálvin Szövetség Női Köre tartja összejövetelét a gyülekezeti teremben, 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor a FeTa Kör találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör következő alkalma lesz a parókián, valamint ifjúsági bibliaóra is lesz szintén a parókián.

 

® Jövő vasárnap, a szokott rendben, délelőtt fél 9, 10 és 16 órakor tartunk istentiszteleteket a templomban.

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki a gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Köszönjük az eddig beérkezett adományokat! Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy van lehetőség banki átutalással és postai csekken is befizetni adományaikat.

 

® Az októberi ovis családi istentiszteleten összegyűlt perselypénzt (80 ezer forintot) átadtuk az óvodának, amiből 3 új porszívót vásároltak az intézménybe. Köszönjük az adományokat!

 

® Köszönetet mondunk azoknak a testvéreknek, akik a pénteki templomtakarításban segítséget nyújtottak!

 

® Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket a szentesti gyermekszolgálatban való részvételre. Jelentkezni lehet gyülekezetünk hitoktatójánál. A próbák a jövő vasárnaptól kezdve a gyermek-istentisztelet után, a gyülekezeti teremben lesznek megtartva.

 

® Kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk a konfirmandusainkért, hogy a hitbeli ismereteik mellett valódi hittel és istenismerettel is gyarapodjanak.

 

® A Reformátusok Lapja legújabb száma megvásárolható az iratterjesztésben.

 

Áldás békesség!