Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2018. november 25.)

2018-11-23 22:22:51 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült: Almási Attila és Vacsi Katalin András, Bordás András és Hajdu Csilla Bodza, valamint Csótai Róbert és Bénó Andrea Félix nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családokat!

 

® Ma délután 16 órakor lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Csütörtökön, délelőtt fél 10-től a Kálvin Szövetség Női Köre tartja összejövetelét a gyülekezeti teremben, 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor a FeTa Kör találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a Keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz a gyülekezeti teremben, valamint ifjúsági bibliaóra is lesz szintén a parókián.

 

® Jövő vasárnap, advent 1. vasárnapján, a szokott rendben, délelőtt fél 9, 10 és 16 órakor tartunk istentiszteleteket a templomban. A 10 órai istentisztelet előtt, háromnegyed 10-től imaközösség lesz a ravatalozó feletti karzaton.

 

® December 9-én, advent 2. vasárnapján, csak egy istentiszteletet fogunk tartani délelőtt, 10 órakor. Ez jókais családi istentisztelet lesz, melyet szeretetvendégség fog követni a gyülekezeti teremben.

 

® Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket a szentesti gyermekszolgálatban való részvételre. Jelentkezni lehet gyülekezetünk hitoktatójánál. A próbák a mai naptól kezdve a gyermek-istentisztelet után, a gyülekezeti teremben lesznek megtartva.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy november 21-én, szerdán, 12 órakor, a Szentpéteri kapui temetőben kísértük utolsó földi útjára Sztankóné Adorján Ágnes asszonytestvérünket, aki 60 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk gyülekezetünk munkacsoportjaiért, hogy feladataikat odaszánással és bölcsen tudják végezni.

 

® Tizenöt évvel ezelőtt költözött haza Teremtőjéhez Miskolczi János férfitestvérünk, öt évvel ezelőtt pedig felesége, Miskolczi Jánosné, Balázs Julianna. Szeretettel emlékezik kedves szüleire lányuk, valamint az egész család!

 

® A Reformátusok Lapja legújabb száma megvásárolható az iratterjesztésben.  Megérkezett a 2019. évi Bibliaolvasó Kalauz, Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár is, mindegyik kiadvány megvásárolható ugyancsak az iratterjesztésben.

 

Áldás békesség!