Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2018. december 2. – Advent 1. vasárnapja)

2018-11-30 22:59:29 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Harangozó Tamás és Mida Renáta Nándor nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Csütörtökön, délelőtt fél 10-től a Kálvin Női Kör tartja összejövetelét a gyülekezeti teremben, 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor a FeTa Kör találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör következő alkalma lesz a parókián, valamint ifjúsági bibliaóra is lesz szintén a parókián ugyanebben az időpontban.

 

® Jövő vasárnap, advent 2. vasárnapján, csak egy istentiszteletet fogunk tartani délelőtt, 10 órakor. Ez jókais családi istentisztelet lesz, melyet szeretetvendégség fog követni a gyülekezeti teremben. Az istentisztelet előtt, háromnegyed 10-től imaközösség lesz a ravatalozó feletti karzaton. 16 órakor is lesz istentisztelet a templomban.

 

® Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket a szentesti gyermekszolgálatban való részvételre. Jelentkezni lehet gyülekezetünk hitoktatójánál. A próbák vasárnaponként a gyermek-istentisztelet után, a gyülekezeti teremben kerülnek megtartásra.

 

® December 8-án jótékonysági est megrendezésére kerül sor a Művészetek Házában, melyen előadást tart Böjte Csaba testvér. A lélekhangoló adventi műsorban közreműködnek többek között Böjte Csaba székelyhídi otthonában nevelkedő gyermekei, és a Reményi Ede kamarazenekar. A belépő 2500 forint, mely megvásárolható a Filharmónia Kossuth utcai jegypénztárában. A teljes bevétel a Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatja.

 

® 'Adventi Esték' címmel idén is megrendezzük istentisztelet-sorozatunkat az adventi időszakban. December 14-én, pénteken, és 15-én, szombaton, 17 órakor fognak kezdődni az istentiszteletek a templomban, és a záró alkalom december 16-án, advent 3. vasárnapján, 15 órakor lesz a templomban úrvacsoraosztással.

 

® Kérjük a testvéreket, ezen a héten imádkozzunk azért, hogy a hétköznapi dolgainkban is tudjuk keresni Istent, legyen a Vele való kapcsolat a kis dolgokban is élő!

 

® A Reformátusok Lapja legújabb száma megvásárolható az iratterjesztésben.  Megérkezett a 2019. évi Bibliaolvasó Kalauz, Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár is, mindegyik kiadvány megvásárolható ugyancsak az iratterjesztésben.

 

Áldás békesség!