Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. március 3. - Bibliavasárnap)

2019-03-03 23:02:30 / Robb Martin

.

® A délelőtti istentiszteletünkön a keresztség sákramentumában részesültek: dr. Kovács Péter és Vaskó Katalin gyermekei: Brigitta és Norbert, valamint Kulyassa László és Kovács Viktória gyermekei: Andor és Anna. Isten áldja meg a keresztelő családokat!

 

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Női Kör találkozik a gyülekezeti teremben, 18 órakor pedig FeTa bibliaóra lesz szintén a gyülekezeti teremben.

 

® Szerdától szombatig, minden nap 17 órakor, úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk a templomban.

 

® Pénteken 18 órakor a „Kövess engem" Kör következő alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben, a Hajnal Bibliakör is találkozik a parókián, illetve az ifjúság is bibliaórát tart szintén a parókián.

 

® Jövő vasárnap, Böjt 1. vasárnapján, megterítjük az Úr szent asztalát. Ezen a vasárnap délelőttön két istentiszteletet fogunk tartani, fél 9 és 10 órakor. Utána szülői értekezletet tartunk a konfirmandusok szülei részére a gyülekezeti teremben. Délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Ma Bibliavasárnap van. Ezen a vasárnapon mindig a magyar nyelvű Biblia kiadását és terjesztését segítjük adományainkkal. Ezért külön perselyt helyeztünk ki a Magyar Bibliatársulat támogatására.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy február 25-én, hétfőn, 12 órakor, templomunkból kísértük utolsó földi útjára Sebesi Józsefné Tóth Irén asszonytestvérünket, aki 90 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Február 27-én, szerdán, 12 órakor, szintén templomunkban vettünk végső búcsút Csáji Csabáné Németh Irén asszonytestvérünktől, aki 85 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

 

® Kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk az úrvacsoravételért, hogy tudjunk arra megfelelően készülni, és hogy valóban emlékeztessen minket Krisztus szabadítására.

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!