Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. március 10.)

2019-03-08 11:56:44 / Robb Martin

.

® Az úrvacsorai jegyeket Szilágyi Levente és családja adományozta. Isten áldja meg az adakozó családot!

 

® Az igét Czikó Györgyi, a KRE-HTK IV. éves hallgatója hirdette közöttünk. Egyházmegyénk „rendkívüli legációt" hirdetett a Ráday Kollégium leégését követően, ilyen módon szeretnénk a tűzkárosult hallgatókat pénzügyi segítséggel támogatni. Erre a célra külön perselyeket helyeztünk el a bejáratoknál.

 

® Ma délután 16 órakor istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Holnap, március 11-én egyházlátogatásra kerül sor gyülekezetünkben. Az egyházmegye kiküldött lelkipásztorai Szombathy Dénes és Orosz István.  Presbiteri gyűlést du. 16 órai kezdettel tartunk a gyülekezeti teremben, majd ezt követően istentiszteletet 17 órától a templomban.

 

® Szerdán 10 órakor Szenior bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Kör találkozik a gyülekezeti teremben, 18 órakor pedig FeTa bibliaóra lesz szintén a gyülekezeti teremben.

 

® Pénteken 18 órakor az ifjúság tartja bibliaóráját a parókián.

 

® Március 16-án, szombaton reggel 9 órai kezdettel templomtakarítást szervezünk.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy március 8-án, pénteken, 11 órakor, templomunkból kísértük utolsó földi útjára Német László Zoltánné Kuli Éva Jolán testvérünket, aki 63 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Ugyanezen a napon március 8-án, pénteken 13 órakor, templomunkban vettünk végső búcsút Draskóczi József testvérünktől, aki 80 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

 

® Kérjük a testvéreket, hogy ezen a héten imádkozzunk a gyerek-istentiszteletre járó fiataljainkért!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!