Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. április 07.)

2019-04-06 09:51:17 / Robb Martin

.

® Istentiszteletünk elején a keresztség sákramentumában részesült György Attila és Kaló Borbála Júlia nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 15 órakor tartjuk templomunkban a „Böjti esték" című istentisztelet-sorozatunk záró alkalmát úrvacsoraosztással egybekötve. Igehirdetéssel Kovács Attila szolgál közöttünk.

 

® Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Kör találkozik a gyülekezeti teremben, 17 órakor istentisztelet a templomban, 18 órakor pedig FeTa bibliaóra lesz szintén a gyülekezeti teremben.

 

® Pénteken fél 11-től a Baba-mama kör találkozik a gyülekezeti teremben, 18 órától a Kereszt-kérdések kurzus tartja következő alkalmát ugyanitt, az ifi pedig szintén 18 órától a parókián találkozik.

 

® Jövő vasárnap, Virágvasárnap 10 és 16 órakor lesznek istentiszteletek a templomban. A délelőtti istentiszteleten gyülekezetünk ifisei szolgálnak közöttünk, a délutáni alkalmon pedig felnőtt konfirmandusaink tesznek fogadalmat ünnepi istentisztelet keretében.

 

® Húsvéti játszóházat rendezünk a gyermekek részére április 13-án, szombaton, 15 órától, a gyülekezeti teremben. Részvételi díj: 300 Ft/gyermek. Jelentkezési határidő: április 10. Sütemény felajánlásokat szívesen fogadunk erre az alkalomra! Bővebb információ a kihelyezett plakátokon és szórólapokon olvasható.

 

® Szintén ezen a napon, április 13-án óvodánk családi napot tart délelőtt fél 10-től, a helyszínt Jókai iskolánk biztosítja számunkra.

 

® Úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk április 16. és 20. között minden nap, 17 órától a templomban. Április 19-én, nagypénteken, délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk a templomban.

 

® Húsvéti istentiszteleti rendünk: Április 21-én, Húsvétvasárnap, délelőtt fél 9 és 10 órakor lesznek úrvacsorás ünnepi istentiszteleteink a templomban. Délután 16 órakor is lesz ünnepi istentisztelet ezen a napon. Április 22-én, Húsvéthétfőn, 10 órakor lesz ünnepzáró istentiszteletünk a templomban. Gyermek-istentisztelet ezen a napon nem tartunk.


® Szilágyi Levente testvérünk kórházba került, Isten megőrizte súlyosabb betegségtől, de fontos rehabilitáción kell átesnie. A héten meglátogattuk a kórházban, nagy szeretettel köszönti a presbitériumot és a gyülekezetet és reméli, hogy az ünnepi istentiszteletünkön részt tud venni, hálát adhat Istennek a gyógyulásért.

 

® Április 28-án 10 órától hálaadó istentiszteletet tartunk a templom felszentelése 20. évfordulója alkalmából. Igehirdetéssel Dr. Benke György és Fehér Norbert szolgál, előadást tart Dr. Kádár Péterné nt. asszony.

 

® Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket május 5-én, az anyák napi templomi műsorban való szereplésre. Jelentkezni személyesen Plaszkó Zoltánnál, gyülekezetünk hitoktatójánál lehet.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy április 4-én, csütörtökön, 11 órakor kísértük utolsó földi útjára Dr. Ujj Jenő Lászlóné testvérünket, aki 88 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Április 5-én, pénteken, 13 órakor vettünk végső búcsút Petendi György testvérünktől, aki 74 éves korában hunyt el. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családoknak!

 

® Idén is van lehetőségünk felajánlani személyi jövedelemadónk 1+1%-át. Ajánljuk a testvérek figyelmébe a Magyarországi Református Egyházat (0066) és 'A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért' Alapítványt. A technikai szám és az adószám átvehető az iratterjesztő asztalnál és a perselyeken.

 

® Kérjük a testvéreket, ezen a héten imádkozzunk, hogy Isten munkálja bennünk a készséget és a figyelmességet baráti kapcsolataink mélyítésére és ápolására.

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!