Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. április 14.)

2019-04-13 22:55:35 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor ünnepi istentisztelet lesz templomunkban, melyen felnőtt konfirmandusaink tesznek fogadalmat.

 

® Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Csütörtökön fél 10-től a Kálvin Kör találkozik a gyülekezeti teremben, 18 órakor  FeTa bibliaóra lesz szintén a gyülekezeti teremben.

 

® Pénteken este 18 órától az Ifi találkozik a parókián.

 

® Április 17-én, szerdán húsvéti csendesnapot tart Jókai iskolánk, ennek keretében kerül megrendezésre templomtörténeti versenyünk, melynek eredményhirdetésére az április 28-i hálaadó istentiszteleten kerül sor.

 

® Úrvacsorára felkészítő bűnbánati istentiszteleteket tartunk április 16. és 20. között, keddtől szombatig minden nap, 17 órától a templomban. Nagypéntek délután vetített képes elcsendesedés lesz. Április 19-én, nagypénteken, délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk a templomban.

 

® Húsvéti istentiszteleti rendünk: Április 21-én, Húsvétvasárnap, délelőtt fél 9 és 10 órakor lesznek úrvacsorás istentiszteleteink a templomban. Aznap délután 16 órakor, valamint Húsvéthétfőn, 10 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk a templomban. Gyermek-istentisztelet hétfőn nem lesz.


® Április 28-án 10 órától hálaadó istentiszteletet tartunk a templom felszentelése 20. évfordulója alkalmából. Igehirdetéssel Dr. Benke György és Fehér Norbert szolgál, előadást tart Dr. Kádár Péterné nt. asszony. Ezen a napon a délutáni istentiszteletet elhagyjuk a délelőtti ünnepi istentisztelet miatt, hiszen valószínűleg kicsit hosszabb lesz az alkalom, azt követően vendégség lesz, amelyen vendégeinkkel töltjük a hátralévő időt.

 

® Köszönetet mondunk azoknak a testvéreknek, akik a tegnapi húsvéti gyermekjátszóház és az ovis családi nap megszervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak!

 

® Isten iránti hálával és örömmel hirdetjük, hogy Kecskeméten, a XXII. „Velünk az Isten" Országos Bibliaismereti Versenyen, a Jókai Iskola hetedikes csapata (Balla Péter, Boholy Marcell, Halász Zsófia Lili, Kiss Balázs, Kiss Jázmin Eszter) első helyezést ért el, valamint különdíjban is részesült, hiszen a verseny írásbeli fordulójában maximális pontszámot ért el. A negyedikes csapat pedig (Doszpoly Zsombor, Fejes Áron, Kenyeres Gréta, Tompa Nikolett, Vona Szabolcs Vince) negyedik helyezett lett. Köszönjük a gyerekeket felkészítő Kiss Gyula iskolalelkészünk odaadó munkáját!

 

® A Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda énekkara szeretettel várja a Testvéreket Református Jótékonysági estre április 26-án, pénteken, 18 órai kezdéssel a Népkerti Vigadóba! Részletek a kihelyezett plakátokon és az interneten.

 

® A jegyesoktatás utolsó alkalma április 27-én lesz 14 órától a gyülekezeti teremben.

 

® Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket május 5-én, az anyák napi templomi műsorban való szereplésre. Jelentkezni személyesen Plaszkó Zoltánnál, gyülekezetünk hitoktatójánál lehet.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy április 8-án, hétfőn, 10 órakor kísértük utolsó földi útjára Gáll Zsolt testvérünket, aki 61 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Kérjük a testvéreket, ezen a héten imádkozzunk felnőtt konfirmandusainkért! Kérjük Isten vezetését és áldását életükre!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás békesség!