Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. június 9-10. – Pünkösd)

2019-06-07 22:18:11 / Robb Martin

.

® Hétfő: Istentiszteletünk elején a keresztség sákramentumában részesült Max László és Orosz Viktoria Dávid nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Az úrvacsorai jegyeket Rőczei Tamás és családja adományozta. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón és szerettein!

 

® Tegnap a bibliaköri találkozó előtt kipakoltuk a gyülekezeti termet a felújítás előkészítéseképp, köszönjük mindazok munkáját, akik áldoztak erre az idejükből!

 

® Ma délután 16 órakor, Pünkösdhétfőn, délelőtt 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet a templomban. Gyermek-istentisztelet hétfőn nem lesz.

 

® Csütörtökön 17 órakor istentiszteletet tartunk a templomban.

 

® Pénteken 18 órától Ifjúsági bibliaóra lesz a parókián.

 

® Június 16-tól kezdődően a nyári időszakban a várható melegre tekintettel a régi szokásokhoz híven az istentiszteletek 9-kor kezdődnek a nyár végéig. A gyermek-istentiszteletek ettől a vasárnaptól bizonytalan ideig, a gyülekezeti ház felújítása miatt nem lesznek megtartva.


® Gyermekeink számára idén is megrendezzük nyári gyülekezeti napközis táborunkat, augusztus 12-16. között. Jókai Iskolánk felújítása miatt a helyszín a Rónai Ferenc Általános Iskolában lesz. Részvételi díj: 15000 Ft/gyermek. A részvételi díjból testvérek jelentkezése esetén, illetve rászorultsági alapon kedvezményt biztosítunk. További információk a kihelyezett plakátokon olvashatók.

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Banki átutaláson és postai csekken keresztül is van lehetőség adományozni!

 

® Kérjük az Urat, hogy az úrvacsora alatt hozza közel szívünkhöz értünk hozott áldozatát, hogy nyerjünk ebből örömöt és békességet.

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldott Pünkösdi ünnepet kívánunk!