Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. szeptember 29.)

2019-09-27 12:50:47 / Robb Martin

.

® A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Doboveczki Ferenc és Németh Rita, Rita nevű kislánya. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor bibliaköreink tartják évadnyitó alkalmukat a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk az alkalomra a bibliakörök tagjait, de az új érdeklődőket is!

 

® Jövő héten, hétfőn, 8 órakor Jókai Iskolánk tartja hétkezdő istentiszteletét a templomban. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a parókián, 18 órakor a Fiatal Felnőttek Köre találkozik a parókián. Csütörtökön 17 órakor istentisztelet lesz a templomban, 18 órakor a FeTa Kör tartja alkalmát a parókián. Pénteken 18 órától az ifjúsági csoport tartja összejövetelét szintén a parókián.

 

® Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor és délután 16 órakor tartunk istentiszteleteket a templomban.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy szeptember 26-án, csütörtökön, 12 órakor, a Szentpéteri kapui Temetőben kísértük utolsó földi útjára Burján Jánosné Boncsér Éva asszonytestvérünket, aki 73 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Banki átutaláson és postai csekken keresztül is van lehetőség adományozni!

 

® A Bethánia Szövetség csendes napja október 5-én, szombaton, 10 órától kerül megtartásra az egyházkerület székházában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

® Értesítjük a testvéreket, hogy a presbitérium döntése alapján október hónaptól, azaz a jövő vasárnaptól, a délelőtti istentiszteletek 10 órakor fognak kezdődni. Úrvacsorás alkalmakkor a jövőben is két istentisztelet lesz: fél 9 és 10 órakor.

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás Békesség!