Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. október 27.)

2019-10-25 21:34:31 / Robb Martin

.

® Az úrvacsorai jegyeket a mai alkalommal egy magát megnevezni nem kívánó presbiter testvérünk és családja adományozta az úrasztalára. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!

 

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, szerdán, a Fiatal Felnőttek Köre 18 órakor találkozik a parókián.

 

® Október 31-én, csütörtökön, a reformáció emléknapján, délelőtt 10 órakor lesz ünnepi istentiszteletünk, valamint délután 17 órakor templomunk ad helyet a közös belvárosi protestáns reformációi istentiszteletnek.

 

® Jövő vasárnap, november 3-án gyászolók vasárnapja lesz gyülekezetünkben. A 10 órai istentiszteletre szeretettel hívogatjuk azokat a testvéreinket (is), akik az elmúlt években vette végső búcsút valamely családtagjuktól, szerettüktől.

 

® November 4-én, hétfőn, délután 4 órakor, hősök napi ünnepi istentisztelet lesz templomunkban.

 

® November 15-én, pénteken, újra indul a Keresztkérdések Kurzus.

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Banki átutaláson és postai csekken keresztül is van lehetőség adományozni!

 

® A Zsinat döntésének értelmében a mai perselypénzt a református gyülekezetek a kalocsai református templom bővítésére ajánlják fel. Külön perselyt helyeztünk ki a főbejáratnál, aki erre a célra szeretne adakozni, oda dobhatja be felajánlását.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy október 24-én, csütörtökön, a Szentpéteri kapui temetőben kísértük utolsó földi útjára Sass Ernő férfitestvérünket, aki 70 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk az itt maradt gyászolóknak!

 

® November 5-8. között, keddtől péntekig, minden nap 18 órától, evangélizációs istentiszteletek lesznek a mezőnyéki újtemplomban. Igét hirdet Nt. Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás Békesség!