Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. november 3. – Gyászolók vasárnapja)

2019-11-02 13:02:17 / Robb Martin

.

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, hétfőn 8 órakor Jókai Iskolán hétkezdő istentisztelete lesz a templomban, melyen az elsős tanulók ünnepélyes fogadalomtételére is sor fog kerülni. Szintén hétfőn, 16 órakor, Hősök napi ökumenikus ünnepi istentisztelet lesz templomunkban.

 

® Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a parókián, a Fiatal Felnőttek Köre és a Hajnal Kör 18 órakor találkozik szintén a parókián. Csütörtökön 17 órakor istentiszteletet tartunk a templomban, 18 órakor pedig FeTa bibliaóra lesz a parókián. Pénteken fél 5-kor konfirmációs óra lesz a parókián, 18 órakor ifjúsági bibliaóra szintén a parókián. A „Kövess engem" Kör is találkozik pénteken, 18 órakor a parókián.

 

® Jövő vasárnap, november 10-én, a szokott rendben, délelőtt 10 órakor és délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink a templomban.

 

® November 15-én, pénteken, 18 órakor, (reménység szerint) a gyülekezeti teremben újra indul a Keresztkérdések Kurzus.

 

® A Zsinat által megjelölt céladakozásra, az épülő kalocsai református templom javára, az elmúlt héten 60.070 forint pénzadományt gyűjtöttünk össze a külön perselyben. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!

 

® Külön perselyeket helyeztünk ki gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Banki átutaláson és postai csekken keresztül is van lehetőség adományozni!

 

® Szeretettel hívogatjuk a gyermekeket a szentesti ünnepi istentiszteletre készülő gyermek-szolgálatban való részvételre. Jelentkezni lehet gyülekezetünk hitoktatójánál.

 

® November 5-8. között, keddtől péntekig, minden nap 18 órától, evangélizációs istentiszteletek lesznek a mezőnyéki újtemplomban. Igét hirdet Nt. Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható.

 

Áldás Békesség!