Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2019. november 17.)

2019-11-15 21:31:00 / Robb Martin

.

® A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Alacs Pál és Szegedi Ágnes Domán, valamint Kazup László és Takács Judit Ádám László nevű gyermeke. Isten áldása legyen a keresztelő családokon!

 

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, hétfőn 8 órakor Jókai Iskolánk hétkezdő istentisztelete lesz a templomban. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a parókián, a Fiatal Felnőttek Köre 18 órakor találkozik szintén a parókián. Csütörtökön 17 órakor istentiszteletet tartunk a templomban, 18 órakor pedig FeTa bibliaóra lesz a parókián. Pénteken fél 5-kor konfirmációs óra lesz a parókián, 18 órakor ifjúsági bibliaóra szintén a parókián. A „Kövess engem" Kör szintén pénteken 18 órakor találkozik a parókián.

 

® Jövő vasárnap délelőtt fél 9 és 10 órakor tartunk istentiszteletet. Fél 9-kor Jókais istentisztelet lesz, 10 órakor pedig a megszokott, hagyományos istentisztelet. 10 órakor gyermek-istentisztelet is lesz a gyülekezeti teremben. Délután 16 órakor is lesz istentisztelet a templomban.


® Külön perselyeket helyeztünk ki gyülekezeti házunk felújításának támogatására. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra! Banki átutaláson és postai csekken keresztül is van lehetőség adományozni!

 

® Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy a mai napig gyülekezeti házunk felújítására 3.892.485 forint pénzadományt gyűjtöttünk össze, ebből 784.370 forintot perselypénzként adtak az adakozó testvérek. 2019-ben a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 642.590 forint érkezett „A Miskolci Műemlék Deszkatemplomért" Alapítványunk számlájára. Köszönjük a beérkezett adományokat és felajánlásokat!

 

® Szeretettel hívogatjuk a gyermekeket a szentesti ünnepi istentiszteletre készülő gyermek-szolgálatban való részvételre. Jelentkezni lehet gyülekezetünk hitoktatójánál.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy november 15-én, pénteken, 15 órakor, a Nagyleány református temetőben kísértük utolsó földi útjára Kolay János férfitestvérünket, aki 55 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Megérkezett a Reformátusok Lapja legújabb száma, az iratterjesztésben megvásárolható a reFORRÁS című egyházkerületi lap legújabb számával együtt.

 

Áldás Békesség!