Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Alkalmaink felfüggesztése

2020-03-16 22:25:48 / Robb Martin

Zsinatunk ajánlása értelmében gyülekezetünk is felfüggeszt minden istentiszteletet és egyéb alkalmat.


Kérjük a kedves testvéreket, hogy kövessék Facebook oldalunkat és honlapunkat, ahol online alkalmakat fogunk tartani.


Ezek módjáról és gyakoriságáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

-------------------------------

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé:

 

Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)

 

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat

 

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

 

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentisztelet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

 

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

 

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

 

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

 

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

 

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

 

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

 

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

 

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy - akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében - segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

 

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

 

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

 

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

 

Budapest, 2020. március 16.