Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2020. augusztus 16. – Újkenyérért való hálaadás)

2020-08-15 21:34:56 / Robb Martin

.

® Az úrvacsorai jegyeket a mai alkalommal egy magát megnevezni nem kívánó presbiter testvérünk és családja ajánlotta fel az úrasztalára. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón!

 

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban, melyen a keresztség sákramentumában fog részesülni Jack Koerhuis (Kurhőz) és Gresnyer Judit Maizie (Mézi), valamint Novák Tamás és Pruskóczki Lilla Zalán nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családokat!

 

® Jövő héten, szerdán, 18 órakor a Fiatal Felnőttek Köre tartja alkalmát a parókián.

 

® Jövő vasárnap, augusztus 23-án, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink.


® Megtörtént az úrvacsorai kis kelyhek megrendelése. Mivel több gyülekezettel együtt rendeltük meg, az eredeti 1800Ft/db ár kevesebb lesz, várhatóan 1500Ft/db körül alakul. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon erre a célra, a kijáratoknál elhelyezett külön perselyekben. Az elmúlt héten 69.705 forint adomány érkezett erre a célra.

 

® Terveink szerint augusztus 30-án, vasárnap, 15 órai kezdettel ünnepi istentisztelet és átadó ünnepség keretében adunk majd hálát Jókai Iskolánk felújított és megszépült épületéért az iskola átvételének 20. évnyitóján. Utána, 17 órakor, tanévnyitó ünnepségre kerül majd sor az iskolában.

 

® A Reformátusok lapja legújabb számából érkezett a héten is néhány darab, az iratterjesztő asztalnál megvásárolható korlátozott példányszámban.

 

Áldás békesség!