Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2020. szeptember 13.)

2020-09-11 20:56:51 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Gombos Attila és Papp Ágnes Petra nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban.

 

® Jövő héten, szerdán, 10 órakor, Szenior Bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, 18 órakor a Fiatal Felnőttek Köre tartja alkalmát a parókián. Csütörtökön 18 órától a FeTa Kör találkozik a gyülekezeti teremben.

® Jövő vasárnap, szeptember 20-án, délelőtt fél 9 és 10, valamint délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink.


® Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon az úrvacsorai kis kelyhek kifizetésére, a kijáratoknál elhelyezett külön perselyekben. Az elmúlt héten 20.815 forint perselyadomány érkezett erre a célra.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy szeptember 11-én, pénteken, 15 órakor, templomunkból kísértük utolsó földi útjára Radácsi János férfitestvérünket, aki 64 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® A Reformátusok lapja legújabb számából érkezett a héten is néhány darab, az iratterjesztő asztalnál megvásárolható korlátozott példányszámban.

 

® Arra kérjük a kedves testvéreket, hogy a vegyék komolyan higiéniai előírásainkat a templomba való belépéskor! Használjanak maszkot, és fertőtlenítsék a kezeiket!

 

® A növekvő fertőzésszámra való tekintettel a jövőben vasárnap délutánonként is ugyanaz az istentisztelet lesz megtartva, mint délelőttönként (ugyanaz az Ige, énekek, igehirdetés, stb.). Ezzel az a célunk, hogy akik a veszélyeztetettek közé tartoznak (idősebb kor, egészségi állapot, stb. okán), délután úgy vehessenek részt kisebb létszámú istentiszteletünkön, mintha délelőtt jöttek volna közénk.

 

Áldás békesség!