Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2021. február 21. – Böjt 1. vasárnapja, úrvacsora)

2021-02-19 20:51:31 / Robb Martin

.

® Az úrvacsorai jegyeket a mai alkalommal Nagy Lászlóné asszonytestvérünk adományozta az úrasztalára. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón!

 

® Ma délután 16 órakor is lesz istentisztelet templomunkban úrasztali közösséggel. 17 órakor pedig presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, melyre tisztelettel hívjuk a presbiter és pótpresbiter testvéreket.

 

® Jövő héten, szerdán 10 órakor, Szenior Bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben. Egyéb gyülekezeti alkalmaink - az istentiszteletek kivételével - az online térben kerülnek megtartásra: szerdán 18 órakor Fiatal Felnőttek Köre, csütörtökön 18 órakor FeTa Bibliaóra, pénteken fél 5-kor konfirmációs óra, 18 órakor „Kövess engem" Kör és ifjúsági bibliaóra.


® Jövő vasárnap, február 28-án, böjt második vasárnapján, a szokott rendben, délelőtt fél 9 és 10 órakor, valamint délután 16 órakor lesznek istentiszteleteink a templomban. A 10 órai istentiszteletet online is közvetíteni fogjuk. 10 órakor gyermek-istentisztelet is lesz a gyülekezeti teremben.

 

® Az istentiszteleteken szigorúan be kell tartani a higiéniai előírásokat: kötelező a maszk orrot is eltakaró használata és a kézfertőtlenítés, illetve a távolságtartás. Maximum 80 fő lehet egyszerre a templomban. Kérjük, hogy a kivonulás ajánlott rendjét tartsák be a testvérek!

 

® „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától származik, amiben részesülünk." Önmagunkat ajánljuk az Úr dicsőségének és felebarátaink javának szolgálatára. Hálánk jeleként az elmúlt héten 73.570 forint adományt helyeztünk el a perselyekben.


® Lelkészi Hivatalunk a rendkívüli járványhelyzet idején hétfőn délelőtt 9 és 12 óra között, valamint csütörtökön délután 14 és 17 óra között tart nyitva. Viszont arra kérjük a testvéreket, hogy továbbra is elsősorban a telefonos elérhetőséget vegyék igénybe az ügyintézésre a 46/506-613 hivatali telefonszámon, illetve e-mailben is elérhetőek vagyunk a reftetemvar@gmail.com címen. Személyes találkozás telefonon és e-mailen kérhető.

 

® Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért, az egészségügyi dolgozókért, a felelős döntéshozókért, a betegek gyógyulásáért, a gyászoló családokért!

 

Áldás békesség!