Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2021. augusztus 22. – Újkenyérért való hálaadás, Úrvacsora)

2021-08-22 15:28:35 / Robb Martin

.

® Jövő héten, szerdán, a Fiatal Felnőttek Köre 18 órakor tartja alkalmát a parókián.

 

® Jövő vasárnap, augusztus 29-én, délelőtt fél 9 órakor lesz istentisztelet a templomban. Jókai Iskolánk tanévnyitó istentiszteletét 10 órakor tartjuk szintén a templomban. 10 órakor gyermek-istentisztelet is lesz a gyülekezeti teremben. Szeptember 2-től csütörtökönként 17 órától lesznek istentiszteletek.

 

®  „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten." Hálánk jeleként az elmúlt héten 126.490,- forint adományt helyeztünk el a perselyekben.


® Magát megnevezni nem kívánó presbiter testvérünk ajánlotta fel az úr asztalára az úrvacsorai jegyeket. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón.

 

® A Timóteus Református Támogató Szolgálatnál kisbusz vezetésére alkalmas, fogyatékos emberekkel empatikus fiatalembert keres. Érdeklődni lehet Óváriné Iván Máriánál a 30/748-6263 telefonszámon.

 

® A Reformátusok Lapja kapható az iratterjesztésünkben, sok más lelkileg építő kiadvánnyal együtt.

 

Áldás békesség!