Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2021. szeptember 12.)

2021-09-10 23:32:22 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Hódi Richárd és Zelinkó Erika Dáriusz nevű fia. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® Jövő héten, szerdán, 10 órakor, Szenior Bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, 18 órakor a Fiatal Felnőttek Köre tartja alkalmát a parókián. Csütörtökön 18 órától a FeTa Kör találkozik a gyülekezeti teremben. Pénteken 18 órakor a „Kövess Engem" Kör lesz a gyülekezeti teremben, az Ifjúsági Nap fél 5 órakor kezdődik a parókián.

 

® Csütörtökön, szeptember 9-án 17 órától istentiszteletet tartunk a templomban. Vasárnap, szeptember 12-én, délelőtt fél 9 és 10 órai kezdettel lesznek istentiszteleteink a templomban. 10 órakor gyermek-istentisztelet kezdődik a gyülekezeti teremben.

 

® Vasárnap a két istentisztelet között, 9.30 és 9.50 óra között újra bevezetjük az imaközösség lehetőségét. 9.30-kor találkozunk az imaterem alatti lakrészben: a kék kapun át kell bemenni. A két alkalom között tartjuk, hogy mindenki részt tudjon venni, függetlenül attól, melyik istentiszteletre jött: kicsit vár vagy hamarabb érkezik. Szeretnénk egymással közösségben lenni Isten előtt és együtt könyörögni a gyülekezetünkért, az istentiszteleten elhangzó üzenetért, közben járni betegekért, az intézményeinkért, a presbitériumért, stb.

 

® Terveink szerint szeptemberben elindul a 2022. évi konfirmációra való felkészítés is. Az első találkozás, rövid megbeszélés a jelentkező gyerekekkel és szüleikkel szeptember 19-én, vasárnap, a 10 órai istentisztelet után lesz, a templomban. Az első konfirmációs óra szeptember 24-én, péntek délután, fél 5-től lesz a parókián. Vasárnaponként a 10 órai istentiszteleten együtt vesznek majd részt a konfirmandusok. Várjuk az érdeklődő ifjak jelentkezését! Jelentkezési lapot a honlapunkról le lehet tölteni, kérjük, hogy ezt kitöltve hozzák magukkal a szeptember 19-i első találkozásra!

 

® Megköszönjük azoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik a tegnapi templom és gyülekezeti ház takarításában részt vettek.

 

® A Tiszáninneni Református Nőszövetség és a Presbiteri Szövetség konferenciájára szeptember 25-én, szombaton 9.30 órától kerül sor a Miskolc-Avasi templomban. Előzetes regisztráció szeptember 15-ig lehetséges Földesiné Kántor Mária titkárnál: 06/30/63-82-787 telefonon, vagy hernadnemeti@reformatus.hu címen illetve Hangóné Birtha Melinda elnöknél 06/30/730-22-44 telefonon, vagy birtha.melinda@gmail.com címen. Szeretettel várják az érdeklődő testvéreket!

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy szeptember 10-én, pénteken, 14 órakor, a Mindszenti temetőben vettünk végső búcsút Bacsó Béláné Kertész Mária asszonytestvérünktől, aki 75 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® Jelzés érkezett, hogy idős, mozgásukban korlátozott testvéreink nehezen jutnak fel a sok lépcsőn a templomba. Kérem, hogy az érintett testvérek az iratterjesztési asztalnál adják meg elérhetőségüket (név, telefonszám, lakcím), amelynek alapján személygépkocsival segítséget nyújtunk a feljutásban.

 

® A Reformátusok Lapja kapható az iratterjesztésünkben, sok más lelkileg építő kiadvánnyal együtt.

 

Áldás békesség!