Karcsai Református Egyházközség Honlapja

 

Árpád kori műemléktemplom

2021-10-18 /

Tündérek temploma

 

Legendája szerint egykor régen a tündérek építették. Azok a tündérek, akik a Karcsa-tómélyén laktak és az ugyancsak ott élő, de elszaporodott boszorkányok elől menekültek. Ezért két nap és két éjjel alatt felépítették a templomot. Harangja pedig azért nincs, mert amikor két tündér éppen repítette az ezüstharangot, a boszorkányok üldözőbe vették őket. Már-már elérték a tündéreket, amikor a faluban megszólalt a kakas - erre a boszorkányoknak vissza kellett térniük lakhelyükre. Ám a harangot szállítótündérek is megijedtek, és elejtették a harangot. A harang magával rántotta a tornyot is, és mind a kettő eltűnt a Karcsa vizében. Azóta többször is keresték, egyszer meg is találták, láncot akasztottak a gombjára, eléfogtak 24 ökröt, és elkezdték vontatni kifelé, amikor valaki felkiáltott a mélyben: "Jaj, a kisujjam!"Erre mindenki megállt, az ökrök térdre estek, a lánc meg elszakadt. Állítólag a hely, ahol a harangok az iszapban fekszenek "a Vajdák kertje végével egy irányban, 3 vagy 4 öllel a széltől beljebb van", de azóta sem találják. Viszont minden 100 évben egyszer hallatja a hangját az eltűnt harang.


A karcsai református műemlék templom rövid ismertetéseA templom két részből áll. Először a szentély épült meg téglából, amely kívülről kerek, belülről hatszögletes középterű hat boltozott félköríves fülkével, egyedülálló, s különbözik a többi magyarországi rotundától. A belső fülkét elválasztópillérek felett hatszögű kupoladob, laterna volt. A rotundának az átmérője 8m, fülkéinek mékysége1-1,5m között változik. Építése a XI. sz. végére a XII. sz. elejére tehető.

A szentély belsejét úgy tágították ki, hogy a karéjos fülkék beállósarkait lefaragták. A világítást a fülkék falában elhelyezett keskeny résablakok szolgáltatták. A hibás keresztboltozat későbbi keletkezésű.Kis mérete ellenére a finoman szerkesztett monumentális terű a templom talán különleges funkciók betöltésére épült.

A XII. sz. végén, vagy a XIII. sz. elején a szűk körtemplomot tágas hajóval toldották meg. Ekkor a körtemplom nyugati részét lebontották és szervetlenül alkalmazott oldalfalakkal, diadalívekkel kapcsolták az új román stílusúhajóhoz. Ez a megoldás ideiglenes volt. Az kétségtelen, hogy a hajóépítését tovább akarták folytatni kelet felé, de valami hirtelen közbejöhetett, ami az eredeti építési szándékot megakadályozta. A körtemplomot apsis gyanánt az új hajórészhez csatolták, ahogy most is látható.

A hajógondosan faragott kőből épült, alaprajza a magyarországi román bazilikák mintájára épült. A típus fő jellemzője a három hajó, de itt a szerkezeti felépítés arra vall, hogy csak egy köztornyot terveztek, de ez a torony sem épült fel soha.

A nyugati homlokzaton oromzatos kapuépítményt emeltek a feltételezett torony alatt. A kapuépítmény erősen kiáll a homlokzatból. Két részből áll: az alsórészt a lépcsős oszlopos kapu foglalja el, a felső rész oromzatos és vak árkádos. A konzolokon nyugvóoroszlánok és az alatta lévő figurák szimbolikus jelentőségűekFormai díszítőelemei Bizánc felémutatnak.A templom belsejében lévő kóruspillér fejezetek általában levélsorokkal vannak díszítve, de a déli pillér alsófejezetén verekedő emberpár látható, melyet egy harmadik alak figyel.

A baloldali alak egészen hátra csavarta a harc hevében a társa fejét, belekapaszkodva jobb kezével ellenfele hajába. A másik kifordított fejű alak baljával belemarkol támadója szakállába. A heves verekedés a jóés a gonosz küzdelmét jelképezheti, vagy esetleg az 1054-es egyházszakadást ábrázolja.Templomunkat az Országos Műemléki felügyelőség az 1968-70-es években restaurálta. Új tetőszerkezettel és magas haranglábbal látta el. Ma is funkcionál a református egyház tulajdonában.

Galéria


Templom
5 kép

Tündérek temploma
59 kép