Kistokaji Református Egyházközség Honlapja

Köszöntő Igék gondolatok.

2020-10-21 /

 


" Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is" 5. Mózes 30, 19.


Jézus mondja:


"Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni." Lukács Evangéliuma 5, 37 -38.


Kedves Testvéreink!


Mindenkit Szeretettel köszöntünk, a Kistokaji Református Egyházközség honlapján, a két köszöntésül választott Ige: két egymástól időben távol eső időszakból megszólaló Kijelentés: Válasszuk az áldás útját, amelyben ott feszül az élet. Mozdulni, cselekedni, örvendezni, de leginkább szeretni vágyó Élet, amelyet nem lehet "óemberi tömlőbe" zárni, amely újra és újra megújulni akar. Amely bennünk akar lakni, a Szentlélek által ezért Aurelius Augustinus szavaival így imádkozhatunk:


"Vigasztaló Szent Lélek! Szállj le hatalmas erőddel szívem rejtekébe, s itass meg gyönyörűségednek forrásából, hogy semmiféle földi dolog mérgezett édességének ízlelésében örömet ne találjak. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Istenem vagy. Mert hiszem, hogy akiben lakozol, azt az Atyának és a Fiúnak a lakásává teszed. Boldog az, aki méltó arra, hogy a vendége légy, mert általad az Atya és a Fiú is lakást vesznek nála.


Jöjj már jöjj, kegyes vigasztalója a szomorú léleknek, minden ügyben védelmező, minden bajban segítő. Jöjj, aki megtisztítasz a gonoszságtól, aki meggyógyítod a sebeket. Jöjj gyengéknek erőssége, elesetteknek felemelője, jöjj alázatosoknak tanítója, kevélyeknek megalázója. Jöjj, árváknak kegyes Atyja, özvegyeknek édes bírája. Jöjj, szegényeknek reménye, lankadóknak felüdítője. Jöjj, minden élőknek egyetlen dísze, haldoklóknak egyetlen üdvössége.


Jöjj el, Szent Lélek Isten, jöjj és irgalmazz nekünk, vonj magadhoz minket, szállj le hozzánk kegyesen, hogy gyengeségünk a Te erődnek, csekélységünk nagyságodnak tetszésére találjon irgalmasságod sokasága szerint. Jézus Krisztus, üdvözítőnk által, ki az Atyával és Veled él és uralkodik örökké."


Ámen.