Kör Közös Jövőnkért Alapítvány

KÖZÖS JÖVŐNK CSALÁDI KÖRBEN

2018-05-02 13:32:10 / Adminisztrátor

A Tiszáninneni Református Egyházkerület és a KÖR Közös Jövőnkért Alapítvány konzorciumi együttműködésben közel 40 millió forint támogatást nyert egy kétéves családtámogatási program megvalósítására.

A kedvezményezett neve: Tiszáninneni Református Egyházkerület, KÖR Közös Jövőnkért Alapítvány

A projekt címe: Közös jövőnk családi körben

A szerződött támogatás összege: 39,6 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.1-15-2015-00662

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünkben a szikszói és edelényi járás kistelepülésein (legfőképpen Selyeben, Tomoron, Homrogdon és Alsóvadászon) komplex családtámogatási programot valósítunk meg.

A fenti kistelepüléseken javarészt családi okokra visszavezethetően rossz a lakosság mentális és fizikai állapota. a családok szerepe leértékelődött, illetve részben máshogy funkcionálnak, mint akár 1-2 generációval ezelőtt. A szülők többrétű gondokkal küzdenek (gazdasági okok (pl. munkanélküliség), párkapcsolati problémák, erőszak), a kapcsolatok széthullanak - így a most felnővő gyerekek előtt nincs olyan követendő minta, amit párkapcsolat és gyereknevelés témakörben követhetnének. Jelenleg nincsenek olyan külső fórumok sem, ahol tanácsadást, segítséget kaphatnának, vagy akár mintákat láthatnának. De a családokon belüli generációk között sincs meg a korábban jellemző összetartás, részben a minták hiánya, részben gazdasági okok miatt.

Projektünk általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése komplex szolgáltatások révén a szikszói és az edelényi járásban.

E cél elérése érdekében a következő szakmai programokat valósítjuk meg a projekt keretei között:

„GAZDAGÍTÓ GENERÁCIÓK"

című programelemünk olyan nagyobb rendezvényeket tartalmaz, melyeken közösen tudnak részt venni az érintett települések mindegyikéről a különböző generációk tagjai. Ez a programelem ötvözi az előadásokat a csoportmunkával, a közös tevékenységekkel, és az élményszerzés lehetőségével. A projektben 3 nagyobb és 6 kisebb rendezvényt tervezünk

„ELŐTTED AZ ÉLET"

programelem gyermekeknek és fiataloknak kínál egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat a fiatalok családi életre való felkészítése témában. Nagyon fontosnak tartjuk már a kiskamaszoknak ilyen jellegű előadásokat, foglalkozásokat tartani, hiszen a célcsoport egy részénél nem ritka a 14-15 éves korban történő első gyermekvállalás - ezt kívánjuk legalább néhány évvel kitolni.

„KAPASZKODJ"

című programelemünk a gyermeknek és fiataloknak kínál egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat, kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programként. Kapcsolatierőszak-szakember és pszichológus is részt vesz a foglalkozások megtartásában.

„ÉLETNEVELGETŐK"

programelemünk a gyermekneveléssel és szülői szerepekkel kapcsolatos egyéni tanácsadást és kiscsoportos foglalkozást jelent, „gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás" témakörben.

A projekttel olyan komplex családsegítő szolgáltatásrendszert kívánunk kialakítani, melyet a projekt fenntartási ideje után is folytatni tudunk.