Mádi Református Egyházközség

Nagyheti alkalmaink 2018

2018-03-09 09:02:35 / Tar László Péter

Március 25. Virágvasárnapi istentisztelet 10:30

Március 29. Nagycsütörtök, bűnbánati istentisztelet 18:00

Március 30. Nagypénteki passiós istentisztelet 10:30

Március 31. Bűnbánati istentisztelet 18:00

Igét hirdet Bozsoki Szabolcs, a Sárospataki Református Teológia ünnepi követe

Április 1. Feltámadás ünnepe, úrvacsorás istentisztelet 10:00

Április 2. Ünnepi istentisztelet a legátus szolgálatával 10:00

Kárpátalján a fiatal legények, az ünnep másodnapján még mindig azt a verset mondják locsolkodás előtt, amit dédapáik mondtak.

 

Jó reggelt kívánok mindenkinek, kik e házban vannak ifjak és vének!

Egy verset mondanék, ha megengednétek:

Örülj és örvendezz Sionnak leánya, mert meghalt értünk Istennek szent Fia.

Nem sajnálta értünk keresztfán függését, Gecsemáné kertben véres verejtékét.

De harmadnap múlva megnyílt a sír szája, és kilépett belőle az Életnek Királya.

Ezzel megmutatta, hogy lesz feltámadás, lesz a síron túl élet-jutalmazás.

Kedves keresztyének örüljetek tehát, töltsétek békében e szent húsvét napját!