A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Vadászy Pál egykori református esperes dédunokája Sajószentpéteren

2010-03-30 02:13:54 / Paszternák István

Kedves vendéget köszönthettünk a múlt héten városunkban: a gyülekezetünkben fél évszázadon át lelkipásztorként szolgáló Vadászy Pál esperes dédunokáját, Dr. Vadászy Pált és feleségét.

 


Amint a sajószentpéteri lelkészeket sorbaszedő írásunkban e honlapon is olvasható, Vadászy Pált, korábbi szentpéteri káplánságát követően, 1875-ben választották meg a sajószentpéteri református gyülekezet lelkészének.

 


Vadászy Pál esperes családjával: feleségével, ügyvéd, ill. katonatiszt fiával (A kép Sándor József presbiter tulajdona)

 

A kiváló lelkész ezután több, mint fél évszázadon át állt gyülekezete élén. Barátja és rokona, a költő Lévay József egy alkalommal naplójában viccelődve csak "Pál apostolnak" nevezte a - hozzá hasonlóan - apostoli öregkort megérő lelkipásztort, aki egészen haláláig, 1927-ig szolgálta a sajószentpéteri egyházat.

 

A dédunoka, a Budapesten villamosmérnökként egy nemzetközi kereskedelmi vállalatot irányító Dr. Vadászy Pál és neje hosszabb ideje foglalkoznak már a szerteágazó család történetével. Az ősöket igyekeznek felkutatni (legrégibb, idáig felderített felmenőjük egy füleki vice várkapitányként szolgáló Vadászy a 17. századból!), a még fellelhető családi sírhelyeket pedig rendbehozzák. Így jutottak el - honlapunk segítségével - Sajószentpéterre is, ahol a református Ótemetőben szintén nyugszanak Vadászyak: Vadászy István, aki majd' 50 évig volt református lelkész Parasznyán, illetve - feltételezhetően - Vadászy Pál esperes, szentpéteri lelkész. Feltételezhetően - írtuk - hiszen az ő sírját mindeddig nem sikerült azonosítani.

 

Miután a Parókián lévő anyakönyvekből pontosítottak néhány családi adatot, közösen felmentünk az Ótemetőbe. A városi önkormányzatnak hála, a temető képe ma korántsem mutat oly vigasztalan képet, mint akár csak 4-5 évvel ezelőtt. A közmunkások a Vadászy sírboltról is eltávolították a nagyobb gazt. Persze, kiirthatatlan gyökerek, orgona, akácia maradt még bőven... Ezt a család saját kezével igyekezett rendbe tenni. A temetőt gondozó vállalkozótól, Kovács Mihálytól pedig ajánlatot kértek az egykor szebb napokat látott, kőobeliszkes, vaskerítéses családi sírbolt rendbetételére.

 

Bízunk benne, hogy példájukat sokan követik majd! A jövőben maguknak az Ótemetőt birtokló református gyülekezeteknek is sokkal jobban oda kell majd figyelniük e történelmi sírkert karbantartására. Legelőször a lelkészsírokat illenék rendbetennünk - van még belőle, nem is messze Nagytiszteletű Vadászy Istvánétól!

A Szerk.

Galéria

DSC09870.JPG DSC09867.JPG DSC09865.JPG DSC09866.JPG DSC09868.JPG DSC09869.JPG