A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség Honlapja

Új kötetben Horváth Barna teológiai tanulmányai

2013-05-31 08:52:10 / Paszternák István

Koinónia címmel napvilágot látott dr. Horváth Barna, néhai Borsod-gömöri esperes, nyugalmazott nagytemplomi lelkipásztor életműsorozatának harmadik kötete, tizenkét teológiai tanulmány.

 


A koinónia görög szó, jelentése: kapcsolat Istennel és az emberekkel. Másik jelentése: úrvacsora. Erre utal a borítón található szimbólum, a kehely, valamint a könyvet nyitó fénykép, amely egy úrvacsorán készült a sajószentpéteri Nagytemplomban 1978-ban.

 

Az egyházközség egykori esperes-lelkipásztora sokoldalú teológiai munkássága megmutatkozik e kötet lapjain, otthonosan mozog dogmatikai, szociáletikai, pszichológiai, hermeneutikai kérdések taglalásakor, de a társadalomtudományokban is elmélyült. S ami a legfőbb: fél lábbal mindig a magyar valóság talaján áll. Az európai és magyar református tradíciótól a nagy világkérdésekig feszül a kötet íve. Nemcsak kordokumentumként értelmezhetők ezek az írások, mintegy reprezentálva a református egyház tudományos életét, hanem fontos társadalmi kérdések elemzésével irányt mutat a sokszor félrevezetett magyarságnak az evangéliumra épülő életet, a Krisztusra épülő közösséget hangsúlyozva.


A könyv kiadását támogatta a Tiszántúli Református Egyházkerület, ezért a kiadó köszönetét fejezi ki főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úrnak és a kerület elnökségének.


(Horváth Barna: Koinónia. Teológiai tanulmányok. Szerkesztette és kiadta: Horváth Barnabás Dávid, Budapest, 2013. 240 oldal. Horváth Barna életműsorozata 3. ISBN 978 963 08 5878 6)

 

További információ:

Horváth Barnabás Dávid szerkesztő

perjessy.horvath@gmail.com