Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

Bemutatkozik a Sajószentpéteri Református Nőszövetség

2019-08-19 /

A Sajószentpéteri Református Nőszövetség működése  mintegy fél évszázados múltra tekint vissza. Dr. Horváth Barnáné nagytiszteletű asszony édesanyja volt a hajdani nőszövetség életre hívója és lelkes munkása, aki közel három évtizeden keresztül szolgálta papfeleségként a gyülekezetet.


1993. októberében újra megalakult a két református  gyülekezetet összefogó nőszövetség,  Dr. Horváth Barnáné vezetésével, aki 2003. nyaráig  munkálkodott velünk és vezetett bennünket.


Kezdetben 10-15 fővel végezte áldásos tevékenységét a nőszövetség, majd hol kevesebben, hol többen jöttek köreinkbe. Arra büszkék vagyunk, hogy amikor szükség volt az asszonyok segítő kezeire, akkor mindenki ott volt a „tűzvonalban" és szorgosan tette dolgát.


Létszámunk 20 és 40 fő közé tehető. Kb. 15-20 fő látogatja rendszeresen alkalmainkat.


Korosztályokat nézve: összetétele vegyes 25-83 évesek között.


A nőszövetség vezetője: az elnök és a titkár. Az áhítatokat minden alkalommal a nőszövetség tiszteletbeli elnöke tartja, aki (korábban) a gyülekezet lelkipásztora volt, jelenleg pedig a lelkészünk felesége aki szintén lelkipásztor.


Minden évben elkészítjük a munkatervünket aminek végrehajtásáról ún. „KRÓNIKA" elnevezéssel írásos anyagot készítünk, fényképekkel illusztrálva. A havi bontásban elkészített munkatervet az 1.sz. melléklet tartalmazza, a beszámoló jellegű krónikát pedig a 2.sz. mellékletben találhatjuk.


Havi rendszerességgel tartjuk üléseinket, de szükség szerint többször is összejövünk hosszabb- rövidebb megbeszélésre, illetve egy-egy ünneplésre.


Az Országos Református Nőszövetség fóruma évente tartja üléseit Budapesten, amit rendszeresen látogatunk. Bekapcsolódunk a kerületi nőszövetség munkájába, részt veszünk az éves konferenciákon, ahol beszámolunk az addig végezett munkálatainkról, és érdekfeszítő előadásokat hallgatunk, amiből lelki táplálékot merítünk.


Működésünkhöz szükséges bevételeinket (a taggyűlésen összegyűlt) perselypénzből, adományokból fedezzük. Az Országos Nőszövetséget évente támogatjuk.


Minden ülésünk áhítattal kezdődik, a sok feladat megszervezése és lebonyolítása mellett természetesen megbeszéljük az ige üzenetét, hiszen egymás hitéből is épülhetünk. Befejezésül pedig imádásággal és énekkel dicsérjük a mi Urunkat, megköszönve, hogy ismét egybegyűjtött bennünket és erőt adott a szolgálathoz.


Elmondhatjuk, hogy a nőszövetségi alkalmakat Isten szeretete és kegyelme  beragyogja, ezzel erőt adva a következő szolgálatokhoz.


A nőszövetségünk mottója, útmutatója a következő:„... az Úr Isten megbecsüli gyülekezetünket,


Becsüljük meg mi is...


Az Úr Isten munkálkodik gyülekezetünkben,


munkálkodjunk, mi is ..."


 


Szeretnénk ennek szellemében továbbra is munkálkodni, és hűen szolgálni a mi Urunkat.


 


 


Fojtánné Miszkuly Szilvia                        Jelényi Lászlóné


elnök                                                titkár


 


Major Adrienn


református lelkipásztor