Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

Nőszövetségi konferencia Mályiban

2017-01-11 14:50:28 / Major Zsolt

A Tiszáninneni Református Nőszövetség szervezésében került megrendezésre 2016. december 2-3 között a Mályi Szabadidő és Továbbképző Központban a kerületi nőszövetségi konferencia. A sajószentpéteri nőszövetséget négy fővel képviseltük ezen a konferencián.

A két napos konferencia áhítattal kezdődött, melyet Dr. Börzsönyi Józsefné nőszövetségi elnök tartott, majd Prof. Dr. Dienes Dénes egyháztörténész, teológiai tanár előadásában a Huszitizmus és következményeiről szólt színvonalas és érdekfeszítő előadásában.

P. Tóthné Szakács Zita, a MR Nőszövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd  Hangóné Birtha Melinda, a Miskolc-Avasi gyülekezet lelkipásztora áhítata után a  Lévay Gimnázium és Diákotthon előadása következett a Dicsőítő csoport szolgálatával közösen. Mind az előadás, mind az énekszámok meghallgatása után emlékezetes élményekkel gazdagodott szívünk, lelkünk. A közös imádság és a közös vacsora megindította a kötetlen beszélgetés fonalát, mely késői esti órában mindenki megelégedésére ért véget.

Másnap a reggeli áhítatot Benke Kinga, szendrői lelkipásztor tartotta. Ezt követően Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter etnográfus, múzeumigazgató az úri hímzés rejtelmeit tárta fel előttünk, majd „130 éve született Molnár Mária misszionárius" címmel tartott visszaemlékező előadást, ahol bemutatta Molnár Mária életútját és tevékenységének fontosabb állomásait.

A konferencia zárásaképpen Földesiné Kántor Mária a TI Nőszövetség titkára áhítatában hálát adott a Mi Urunknak ezért az eredményes két napért, amit a nőszövetség tagjai érdeklődéssel és szeretetben együtt tölthettek.

Az elköszönés és a búcsúzkodás hosszúra nyúlt, mely azt tükrözte, hogy nehezen váltak el egymástól az asszony testvérek és sok-sok mondanivaló volt még a tarsolyokban. Szívünkben hálával köszönjük meg a szervezők fáradságot nem ismerő munkáját, mellyel Istent szolgálva ismét egy emlékezetes rendezvényen vehettünk részt. Isten áldja ezen nemes alkalom valamennyi szervezőjét és résztvevőjét. (Jelényi Lászlóné nőszövetségi titkár)