Sajószentpéter-Bányai Református Egyházközség honlapja

Konfirmáció 2019

2019-06-12 11:14:04 / Major Zsolt

A konfirmandusok minden évben megtanulják a feleletet arra a kérdésre: mit jelent a konfirmáció szó. A válasz így hangzik: „ez a latin eredetű szó annyit tesz megerősítés - a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket." Pontosan ez a mi reménységünk minden esztendőben, hogy Isten az Ő Lelke által a konfirmáló fiatalokban hitet ébreszt, és megerősíti azt. Ugyanakkor a konfirmálók is megerősítik Krisztushoz és a református egyházhoz (gyülekezethez) való tartozásukat azzal, hogy fogadalmat tesznek. Gyülekezetünkben június 2-án került sor erre az ünnepélyes alkalomra, amikor is 4 fiatal adott számot biblia - és egyházismeretéről, valamint fogadalmat tett, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életében hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja lesz. A káté kérdések kikérdezése és az ünnepélyes fogadalomtétel után a lelkipásztor, a gondnok, az alapítvány és a nőszövetség elnöke is köszöntötte a konfirmált ifjakat, és áldást kértek életükre, kérve őket, hogy továbbra is maradjanak meg Krisztus és a gyülekezet mellett.

 

Galéria

IMG_4386.JPG IMG_4387.JPG IMG_4389.JPG IMG_4392.JPG IMG_4393.JPG IMG_4395.JPG IMG_4397.JPG IMG_4401.JPG IMG_4403.JPG IMG_4404.JPG IMG_4405.JPG IMG_4407.JPG IMG_4411.JPG IMG_4414.JPG IMG_4415.JPG IMG_4416.JPG IMG_4417.JPG IMG_4418.JPG IMG_4419.JPG IMG_4420.JPG IMG_20190602_095417.jpg IMG_4421.JPG IMG_4423.JPG IMG_4427.JPG IMG_4428.JPG IMG_4429.JPG IMG_4430.JPG IMG_4431.JPG IMG_4433.JPG IMG_4434.JPG IMG_4436.JPG IMG_4437.JPG IMG_4438.JPG IMG_4441.JPG IMG_4443.JPG IMG_4444.JPG IMG_4448.JPG IMG_4454.JPG IMG_4455.JPG IMG_4456.JPG IMG_4460.JPG IMG_4462.JPG IMG_4463.JPG IMG_4464.JPG IMG_4465.JPG IMG_4466.JPG IMG_20190602_092904.jpg IMG_20190602_095146.jpg IMG_20190602_095417.jpg IMG_20190602_103235.jpg IMG_20190602_103243.jpg IMG_20190602_103405.jpg IMG_20190602_103515.jpg IMG_20190602_103536.jpg IMG_20190602_103642.jpg IMG_20190602_103711.jpg IMG_20190602_103914.jpg