Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

KÉRELEM_délutáni_foglalkozások_alóli_felmentéshez_2018-19.

2018-09-09 07:06:22 / Hegyesi Károly

KÉRELEM_délutáni_foglalkozások_alóli_felmentéshez_2018-19.

A 2018/2019. tanév kezdetével kapcsolatban az alábbi információt szeretnénk megosztani a szülők számára.

2013. szeptember 1-én lépett életbe az általános iskolában 16 óráig szervezendő foglalkozásokra vonatkozó szabályozás.

A törvény szerint az általános iskolában délutáni foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani.

A tanulóknak kötelességük a 16 óráig szervezett  foglalkozásokon részt venni. /pl: szakkörök, sportkörök, művészeti foglalkozások, napközi, tanulószoba stb./

Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak!

Az igazgató, a tanulót, a szülő kérelmére ezek alól mentesítheti.

Azok a gyermekek, akik rendelkeznek a szülő által aláírt kérelemmel, hogy egyedül hazamehetnek a tanítási órák után, elhagyhatják az intézményt.

Azok a tanulók is hazamehetnek, akiket alkalmanként a szülő személyesen, vagy írásban kér el a felügyelettel megbízott pedagógustól, egyéb esetben a 16 óráig való benntartózkodásra vonatkozó előírások érvényesek.

A kitöltött kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani.

A délutáni foglalkozások teljes mentesítéshez szükséges szülői kérelem a mellékletből tölthető le.

A tanítási órák után a gyermek felügyelet nélkül az iskolában nem tartózkodhat!