Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

Óvodai beíratkozás_2020-2021.

2020-01-14 13:06:57 / Hegyesi Károly

TISZTELT SZÜLŐK!

 

Szeretném felhívni minden érintett Szülő figyelmét, hogy a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§. (2) értelmében, a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltikötelező óvodai nevelésben kell részesülnie, legalább napi 4 órában.

 

A  szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv, felmentheti az  óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a  gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Továbbá, ha gyermeke 2020. szeptember 01. és december 31. közötti időben tölti be 3. életévét igénybe veheti számára az óvodai ellátást. A gyermeknek meg kell felelni az óvodai élet megkezdéséhez szükséges szabályoknak.

Amennyiben, úgy gondolja és minket választ, lehetősége van a lakóhelye szerinti Miskolc-Szirmai Református Óvodába megtenni 2020. április hónapban.

 

Szeretettel várjuk jelentkezését!

 

Miskolc, 2020. január. 08.

 

A regisztrációs lap a mellékletben letölthető.

 
Csatolt dokumentumok
óvodai beiratkozási infó ( 14.4 KB )
regisztrációs lap óvodai.doc 2020-2021 ( 55.8 KB )