Telkibányai Református Egyházközség Honlapja

Konfirmációra felkészítő alkalmak

2021-09-24 17:53:23 / Szalay Ibolya

Kedves Szülők és Gyermekek!

Szeretnénk jelezni, hogy idén ősztől ismét elkezdjük a konfirmációi előkészítő foglalkozásokat a gyülekezetünkben. Sajnos az elmúlt év járványhelyzete nem kedvezett a személyes találkozásoknak.  Jelenleg az átoltottságnak köszönhetően bátran belevághatunk a felkészülésbe, hogy 2022 májusára eljuthassatok a konfirmációi vizsgáig, az ünnepélyes fogadalomtételig és a közös úrvacsolavételig.

 

A felkészítő alkalmaira azokat a fiatalokat hívogatjuk, akik 2008-2010 között születtek és a keresztség sákramentumában részesültek. A szülők és keresztszülők, akkor fogadalmat tettek Isten és a jelenlévők előtt, hogy ha a gyermekük eléri azt a kort, akkor ő maga fog bizonyságot tenni, a szívében dédelgetett és elmélyében elsajátított tudásáról és hitbéli reménységéről. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani a családoknak a konfirmációi előkészítővel, amit heti rendszerességgel tartunk.

 

 

2021. szeptember 26-án vasárnap du. 16 órától kezdjük el az alkalmakat. A foglalkozásokat általában a gyülekezet imatermében tartjuk ebben az időpontban, kivéve, amikor közös túrán, kiránduláson, látogatáson veszünk majd részt. A felkészüléshez szükség lesz Bibliára, Énekes könyvre, jegyzetfüzetre és a Megtaláltuk a Messiás c. tankönyvre. Ezek beszerzésében, ha szükséges, tudunk segíteni. A foglalkozásokon szóba kerülnek egyházi énekek, egyháztörténelmi témák, bibliaismeret és hitvallásismeret. Az ismeretek átadása mellett szeretnénk, ha tudnánk időt tölteni együtt, közös élményeket szerezni és Isten szeretetét megismertetni. Nem egy plusz hittanórára hívunk benneteket, hanem a gyülekezet közösségébe, az anyaszentegyházba.

 

Reméljük, hogy nincs különösebb akadálya annak, hogy elkezdjük ezt a közös utazást, amihez Isten jelenlétét, áldását kérjük. A közeli találkozásban bízva küldjük köszöntésünket. Áldást, békességet!

 

Szalay Ibolya és László

lelkészházaspár

 

Telkibánya, 2021. szeptember 24.