Tiszapalkonyai Református Egyházközség

Tiszapalkonyai református templom

2019-04-24 /

A templom története:


11323 körül már állott Szent Bertalan tiszteletére szentelt kőtemploma. A falut 1544-ben felégette a török, majd lakói még abban a században reformátussá lettek. Az 1595-ös összeírás szerint a reformátusok használták a középkori templomot. A XVII. Sz. közepén hosszabb időre néptelenné vált a falu. 1697-ben a víz alámosta a templomot, s az a Tiszába dőlt. A visszaszállingózott hívek ezután fatemplomot építettek, ami 100 évig állt. 1785-91 között építettek torony nélkül egy kék színűre festett, deszka mennyezetű kőtemplomot. 1805-ben kezdték a templomhoz építeni a tornyot, de mivel elfogyott a pénzük, az csonkán maradt. Közben a parókiát és az iskolát is renoválták. Sokáig a parókia udvarán álló haranglábon függött a két harang. 1851-53-ban fejezték be a toronyépítést. Az új torony melletti régi templom ekkorra már annyira megromlott, hogy nagy renoválást kívánt volna, de az építőmester nem volt hajlandó azt a régi alapokon megújítani és megnagyobbítani. Ezért 1858-ban lebontották a templomot, s a meglévő toronyhoz új alapokra építették fel a klasszicista stílusú templomot, amely 1860-ra lett kész. Az építkezés váratlanul érte a híveket, annak elkezdésekor csupán hat váltóforintjuk volt erre a célra. A 19 m magas torony az északnyugati homlokzat előtt áll. A belső mennyezete sík, vakolt. Modern berendezése és félköríves ablakai vannak. Az orgona Angster-orgona, 1912-ben készítette Angster János és fia. Területe 9*23m hosszú, 350 ülőhelyes.


 


Régi képek:


regi1 regi2


Mostani képek: