Hittem, ezért írtam!

LXIII. évfolyam 4. szám / Abaúji Egyházmegye

Milan Kundera A regény művészete c. kötetében komoly kirohanást intéz a tömegkommunikáció eszközei ellen, mondván: a tájékozottság illúzióját keltik, miközben színtelenné és egysíkúvá változtatják a gondolatainkat.

Szerinte a világ vezető hírközlői hasonló tartalomközléssel, rovatokkal, szófordulatokkal, érvelési móddal közelítenek az olvasóhoz, nézőhöz, legyen az bármilyen világnézetű is. Természetesen, mint író a regény műfaját állítja szembe ezzel a folyamattal, ami a sokféleséget képviseli.

Az Istennel való kapcsolat a legszínesebb történés, amit átélhetünk, mégis megvan a valós veszélye annak, hogy kommersz, rutinszerű, élettelen formasággá válik. A lelketlen ismétlés pedig végül oda vezet, hogy amit egykor valós várakozással, szent áhítattal vettünk körül, teherré válik, olyan igává, ami nem gyönyörűséges.


A telkibányai gyülekezet 2010 őszén útjára indította a „Hittem, ezért írtam!" sorozatot, abból a megfontolásból, hogy az általunk már megismert Istenre képesek legyünk újonnan rácsodálkozni. Pál apostol kijelentését alapul véve - Hittem, azért szóltam (2Kor 4:13) - olyan elkötelezett keresztyén írókat, költőket, művészeket, tudósokat invitálunk meg kicsiny falunkba, akik számára a hit nem csupán a szívbe zárt érzést, hanem társadalmi felelősséget is jelent. Abból az eltérő szemléletből, az Istent kereső, hozzá ragaszkodó személyes attitűdből, lelki magatartásformából szeretnénk épülni, ami első pillantásra talán zavarba ejt, de mögé nézve katartikusan felemel.


A „Hittem ezért írtam!" első alkalmát október 2-án délután rendezte meg a telkibányai gyülekezet, amikor Nyiri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóhelyettese tartott előadást a teremtett világ és Isten kapcsolatáról. Előterjesztésének középpontjában a Záradék c. ifjúsági regénye állt, aminek kapcsán beszélt Jézusnak a kisgyermekekről adott tanításáról, és ezt a gyermeki lélek természetközeli aspektusával egészítette ki. A regény főhőse Benedek, egy 10 éves kisfiú, aki a természetben úgy mozog, hogy minden élő-lény a maga nyelvén megérthető és megszólítható. Az író eszköztárában a természet is egy kommunikációs csatorna, amivel a „Mindent Mozgató" szól hozzánk. A kisfiú az erénytallérok megszerzése során egyre közelebb kerül a végső célhoz, hogy hozzájusson a Záradékhoz, ami az ember és a természet közötti összhang helyreállítását tartalmazza.


Az alkalom szoros kapcsolatban volt a Teremtés Ünnepe ökumenikus rendezvénysorozattal és külön erre a napra készültek pályázatok a következő témakörökben: 1. Isten Igéje a természetben 2. A hely, ahol élünk 3. Ilyen volt - ilyen lett. A beérkezett 28 pályázat különféle megoldási utakat járt be, így az általános és a középiskolás fiatalok a teremtésvédelem fontosságát mese, vers, esszé, Power Point-os bemutató, rajz, festmény, közterületet megtisztító akció formájában dolgozták fel. Nyiri Péter mellett a vendégünk volt Kis Gergely Márton tiszaladányi lelkipásztor, aki a népművészet ifjú mestere cím birtokosa. Citera és koboz hangszerek kíséretében szólaltatta meg azokat a dicséreteket, amelyek a teremtett világ csodáját hirdetik.


A soron következő „Hittem, ezért írtam!" program október 9-én, szombaton délelőtt került megrendezésre. A találkozón Rjaskó Natália gitárművész, Maczó János író, költő, Laczkó András irodalomtörténész voltak az előadóink. Lehetőségünk nyílt a délelőtt folyamán közösen megemlékezni az október hónapra eső nemzeti ünnepeinkről. Az általános iskolás diákok Maczó János vallásos verseiből adtak ízelítőt a hallgatóságnak, majd megismerkedtünk a Nap Alapítvány munkájával, amelynek zászlóshajói a Magyar Jövő és a Népi Krónika folyóiratok. Laczkó András a legfrissebb kutatási eredményeit osztotta meg Berzsenyi Dániel és Sárközy István kapcsolatáról, valamint felvillantott néhány érdekességet a reformáció irodalmi hatásáról. Az összejövetelen Rjaskó Natália istenes és hazafias verseket adott elő gitárkísérettel, olyan megindító módon, hogy könnyeket csalt a közönség szemébe.


A sorozat folytatását a gyülekezet tavaszi időszakra tervezi, amikor is többek között dr. Tusnády Lászlót az irodalomtudomány kandidátusát és dr. Ötvös László költő, teológust invitáljuk egy-egy találkozóra. Tudjuk, a hit hallásból fakad, ezért írunk és beszélünk róla, hogy valamilyen módon némelyeket megnyerjünk. Isten segítsen meg minket szent elhatározásunkban!


Szalay László Pál lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább