Házasok hete Bódvaszilason

LXIV. évfolyam 1. szám / Abaúji Egyházmegye


A kezdeményezés Angliából indult, amely minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja a figyelmünket. Magyarországon a Magyar Evangélikus Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította meg 2008-ban.

A házasság intézménye mai rohanó, emancipált világunkban igencsak megdőlt, hiszen a statisztikák szerint évről évre egyre kevesebb házasságot kötnek, s nagyon sok a válások száma. Ezért is olyan fontos a házasságra irányítani az emberek figyelmét. Hiszen a házasság ajándék, Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára. S ha az Ő általa kijelölt úton haladunk, áldását adja egész életünkre.Községünkben, Bódvaszilason 2011. február 28-tól március 6-ig került megrendezésre a Református Egyházközség szervezésében a házasok hete. A Nőszövetség aktív közreműködésével sok meghívót kiküldtünk a községben élő református és vegyes házasoknak. Természetesen ez a hét nemcsak a házasoknak szólt, hanem azokat is sok szeretettel vártuk, akik még most készülnek házasságot kötni, vagy már egyedül élnek.Ezeken, az alkalmakon estéről estére lelkészházaspárok előadását, prédikációját hallgathattuk meg egy-egy bibliai ige segítségével, amikor is a mindennapi életük példáival, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztották alá a házasság örökkévaló értékét. Mi házasok alkalmat kaptunk arra, hogy az egymás iránti szeretetünket és elkötelezettségünket lélekben megerősítsük.Sokan gondolhatják azt, hogy 10-15-20 stb. év házasság után nekünk már senki, semmi újat nem tud mondani a házasságról. De ez a gondolatmenet nem volt helytálló ezen a héten, hiszen jómagunk is, a férjemmel együtt 16 év házasság után sok olyan gondolatot hallhattunk, amely új megvilágításba helyezte kapcsolatunkat, s fontos gondolatokat, beszélgetéseket indított el közöttünk. Sok olyan megpróbáltatást átértékeltünk, amelyek a múltban megnehezítették életünket, de rájöttünk, hogy ezek nem nehézségek voltak, hanem olyan akadályok, amik visszasegítettek minket az Isten által elrendelt utunkra. Válaszokat kaphattunk saját magunkról, a mindennapi valóságról, örömeinkről, feszültségeinkről.Számomra az egyik legfontosabb vezérfonala volt ennek a hétnek, hogy a házasságban megtapasztalhatjuk a feltétel nélküli szeretetet, a hűséget, de az őszinte megbocsátás képességét, értékét is, hiszen messze nem vagyunk tökéletesek.A házasság saját elhatározásunkból történik, amely egy életre biztonságos és meghitt közösséget jelent számunkra. S ha ezeket hűen tudjuk továbbadni saját példamutatásunkkal gyermekeinknek, akkor ők is házasságban fogják leélni Istennek tetsző életüket. Csupán szavakkal nevelni gyermekeinket nem lehet, az életünket, példánkat kell odatenni, hiszen ők sasszemmel figyelnek bennünket, s rögtön észreveszik, ha valami nincs rendben. De ha mindent a Jóistenre alapozunk, akkor baj nem történhet.Úgy gondolom, hogy ha csak egyetlen házasság, emberi kapcsolat újult meg, alakult át ezen a héten, már megérte, hiszen Lukács evangéliumában (Lukács 15,7) ezt olvashatjuk:„Mondom nektek, hogy ugyanúgy öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös megtérésén, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.”Köszönjük a jó Istennek, hogy erőt, kitartást adott nekünk, s áldásával végigkísérte ezt a hetet.Szeretném minden lelkipásztor házaspárnak megköszönni szolgálatát, akik Isten igéje által vezettek minket ezen a héten.Külön köszönetemet szeretném kifejezni magam és családom nevében Meleg Attila tiszteletes úrnak és kedves feleségének, Margitkának, akik feltétlen szeretetükkel fogadtak minket, amikor alig két éve Bódvaszilasra költöztünk, s egyházközségük tagjai lettünk.Szegőné Bene Anita

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább