Egy falat Pan de Huevo

LXIV. évfolyam 1. szám / Abaúji Egyházmegye


A makacs tél didergető, nagykabátba bújós mínuszaiban fogtunk hozzá Telkibányán a Világimanap megszervezéséhez, hogy amire a tavasz első égen és földön fehérlő hírnökei megérkeznek, a program teljesen készen álljon. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a településen 4. alkalommal megrendezésre kerülő imanapban újra felfedezzük a rejtett lehetőségeket, mert a megszokás langymelege nem elégít ki minket.

Az egész napot kitöltő program friss bizonyságtevőket mozgósított, hogy Krisztus zászlaját magasra emelve hirdessük a közös imádság erejét. A segítséget egyrészről a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről kaptuk, ahonnan közvetlenül dr. Fazakas Sándor rektor úr áldásával érkeztek hozzánk: Kovács Mária, Csatári Bíborka, Dénes Elemér és Kovács Imre teológusok. A másik stabil bázisunkat a helyi gyülekezet aktív tagjai, valamint az általános iskola tanárai és tanulói alkották.A világimanapi program ebben az évben Chile köré szerveződött, és az érdeklődő hívek gondolatait a „Hány kenyeretek van?” jézusi kérdés irányította a testi és lelki eledel fontosságára. A MEÖT ajánlásait áttanulmányozva és a lélek kreatív szabadságával élve alakult ki a március 11-ei rendezvény végleges változata.A falu nyugodalmas mederben csordogáló délelőttjét egy 15 fős, fiatalokból álló különítmény zavarta meg, akik szórólapokkal a kezükben és énekszóval az ajkukon hívogatták a lakosságot a délután 17 órakor kezdődő világimanapi estre. A teológusok és a gyülekezet ifisei a lelkipásztor vezetésével meglátogatták a település intézményeit, ahol imádsággal, dicsőítéssel és Isten igéjének megszólaltatásával tettek kísérletet arra, hogy vonzóvá tegyék a „belső szobába” történő belépést. A küldöttséget a település elöljárói és vezetői mindenhol soron kívül fogadták és hálájuk fejezték ki megbékélést hozó, és szívet-lelket megérintő szolgálatukért. Az iskolások, óvodások, tanárok, óvónők, postai és önkormányzati dolgozók, szakácsok, takarítók, járókelők mindannyian eleven érdeklődéssel és várakozással fordultak az evangélium felé.Az estet a debreceni teológusok énekes szolgálata nyitotta meg. Ezt követően Kovács Imre tett bizonyságot az 5000 ember megvendégeléséről, amiben rámutatott, hogy az imádságban a szív készsége mutatkozik meg. A tanítványok kevésnek, semminek gondolták a kenyeret, amijük volt, és gyakran mi is az imádság erejét hasonló módon lekicsinyeljük, elbagatellizáljuk, pedig mi mindenre lehetne elég.A továbbiakban Vasas Erika tanárnő vezetésével diákok mutatták be Chilét vetített képek segítségével. Az előadás a chilei származású Pablo Neruda Nobel-díjas író munkái alapján készült. Nerudáról azt is megtudhattuk, hogy valódi kapcsolata volt Magyarországgal. Járt hazánkban, és az írás mellett olyan nagy gurman volt, hogy a nemzeti ételeinkről készített egy könyvet, és versbe szedte a tokajit. Ezt követte az ifis fiatalok éneklése, akiket Czikó Györgyi, a Lévay József Református Gimnázium diákja instruált. Kovácsné Vass Éva angoltanárnő a chilei nagykövetséggel is felvette a kapcsolatot, hogy élethűen bemutathassa egy színdarabon keresztül a törzsi élet jellegzetes világát. A fiatalok nagy beleéléssel idézték meg a chilei emberek félelmeit az esőistentől és a leopárdtól. Csodálatos, színes tánc kavalkáddal zárult a darab, ami nagy tetszést aratott a közönség soraiban.A gyülekezet énekkarának Simonné Szitha Eszter erre az alkalomra két spanyol nyelvű dalt tanított meg Violetta Parrától, valamint egy chilei áldást. A kötött programot a szeretetvendégség oldotta fel, amikor a helyi specialitások mellett Krakkai Valéria eredeti chilei recept alapján készült házikenyeret és Pan de Huevót kínált az egybegyűltek számára. A falatozás, beszélgetés és teázgatás közben a fiatalok felszabadultan magasztalták énekszóban az Urat. Akiknek a kétórás együttlét után még nem volt kedvük hazamenni, azokkal Szegedi Csaba komáromi teológus vezetése mellett táncházi mulattsággal búcsúztattuk a telet. A szervező csapattal megfogadtuk, hogy Isten segítségével jövő tavasszal újra lesz Telkibányán Világimanap.Szalay László Pál lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

5Móz 11

„Vigyázzatok, hogy... el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket...” (16). Urunk féltőn szerető Isten. Minket félt és óv mindentől és mindenkitől, aki ki akar ragadni a vele való élő közösségből. 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább